רכז פדגוגי


רכז פדגוגי

מודל ארגוני פדגוגי  - שרית חדד

רכז פדגוגי - הגדרת תפקיד   - שרית חדד

רכז מקצוע - הגדרת תפקיד  -  שרון רחמים ושרית חדד

משולש המעקב  - שרית חדד

מבדק הפנמה  - שרית חדד

אבני דרך בפדגוגיה   - שרית חדד

התנהלות פדגוגית בבית הספר  - שרית חדד

אבני דרך בריכוז פדגוגי  - שרית חדד

בין ליווי למעקב - שרית חדד

רכז כמוביל שינוי 30 - 70 ישראל עולה כיתה  - שרית חדד

הערכה חלופית, מטלות ביצוע, עבודת חקר ולוג באנגלית - אתגרים ודרכי התמודדות - שרית חדד

טבלה למילוי ציוני בגרות תש"ף - כללי - שרית חדד

טבלה למילוי ציוני בגרות תש"ף - דתי  - שרית חדד

נוסחת חישוב ציון סופי לבחינת הבגרות - שרית חדד

תאריכים ולו"ז לשנה"ל - למנהלים ורכזים  שערים לבגרות

יום מרתון  + מצגת  - שרית חדד

הנחיות לקראת יום מרתון - שרית חדד

כללי אצבע להוראת מקצועות רבי מלל  - שרית חדד

שיחת משוב - רכז מורה  -  שרית חדד

שיחת משוב - רכז מקצוע - שרית חדד

מודל 2 לשיחת משוב מנהל רכז - שרית חדד

תכנון שעות לקראת בחינות מיצ"ב  -  שרית חדד

תכנון שעות לקראת בגרות - שרית חדד

סדנא: טריגרים בשיעור - שרית חדד

דוגמא:  סיכום ישיבת רכזי מקצוע  - שרית חדד

מצגת: שימוש פדגוגי במיפויים  - שרית חדד

שלבי מיפוי  - שרית חדד

ארבעה שלבים בהתמודדות עם אתגרים  - שרית חדד

פעילות: קלפים - כלי מטבח - שרון רחמים

פעילות לתחילת שנת תשע"ז - שרון רחמים

תיק רכז מקצוע - שרית חדד

לוח מבחנים - המלצות - שרון רחמים

כל כיתה והבחינות שלה 

כל כיתה והבחינות שלה - דוגמא 

חלוקת בחינות תלת שנתית - שרית חדד

המלצה לתכנית הבחינות תלת שנתית לאחר הרפורמה

טבלה: ריכוז תוצאות בחינות בגרות - בית ספרי -שרית חדד

ריכוז תוצאות בגרות - שרית חדד

לוח מבחנים שכבתי - שרית חדד

משוב בגרויות מחוון - נקודות למחשבה- הדס פרחי

טבלה: טבלה לתכנון פעילות חברתית - שרית חדד

לוח בגרויות ומתכונות - דוגמא  -  רחל כרמון

מיפוי כיתה בחט"ב 

ציון שנתי - רחל כרמון

"בחן את עצמך" - לרכז מקצוע   - שושי שרון

דו"ח כיתתי  -  שושי שרון

תכנון למידה לקראת בחינות - שרית חדד

תכנון צרכים להשלמות ותגבורים - שרית חדד

למילוי צפי כולל הסבר - שרית חדד

מיפוי קשיים לקראת בגרות 

דוח סיכום מבחן 

מיפוי הישגי תלמידי הכיתה - דוגמא 

מיפוי רכזי המקצוע 

תפקידי המורה - מינה אשטמקר 

תפקיד המורה - מינה אשטמקר

משוב בגרויות שאלות לדיון שושי שרון

כרטיסיה ליום הערכות  - חשיבה בראיה 6 שנתית 

ללמוד לדוג: סדנא ליום היערכות + סימניות

סדנא ליום היערכות - רחל כרמון  - אלפנת נווה שרה הרצוג

ממציאים את יום ההיערכות מחדשעיריית ירושלים, חינוך ירושלמי, מרכז איפכא ומרכז חדשנות גוננים

 100% משמעות בלמידה

סרטון: סימולציה משוב יעיל ומשוב לא יעיל 

סרטונים: סרטוני הדרכה בנושא ניהול קונפליקטים 

סרטון: מנהיגות ממוקדת הוראה ולמידה - פרופ' אלן גולדרינג

סדנא: חלום מייצר מציאות - רונית מור

הפעלה: כרטיסיות למפגשי מורים - אילנית נימני

משחק: חזרה מחופשה - פעילות לצוות

תצפית ושיח פדגוגי - אבני ראשה

קישור לאתר אבני ראשה: תצפית בשיעור ומשוב

קישור לאתר אבני ראשה: תצפית ומשוב - להתערב או לא

קישור לאתר אבני ראשה:  תצפית ומשוב - הרחבה

קישור לאתר אבני ראשה: תצפית ומשוב - דע מה תשיב

קישור לאתר: ריכוז ד"שבועי - דסי בארי מתוך: אתר משרד החינוך

טקסט: אנחנו בונים היכלות

מאמר: איך לומדים המורים? קהילות מקצועיות מצעידות קדימה את עולם ההוראה הגיע זמן חינוך

מאמרים: תעודות מכל הלב - מתוך לב לדעת - עיתון של החמ"ד

מאמר: למידה והתפתחות של מורים - האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

מצגת -  התמודדות עם עומס - 1 + התמודדות עם עומס - 2 - שרון רחמים


מצגות לשיח פדגוגי בצוות בנושאים:
1. ישיבות פדגוגיות  - שרית חדד
2. מיפויים  - שרית חדד
3. יעדים פדגוגיים  - שרית חדד
4. מבחנים  - שרית חדד
5. צפיה בשיעור ושיח פדגוגי  -  שרית חדד
6. תכניות לימודים -  שרית חדד
7. מתכון להצלחה בכיתות שחר  - שרית חדד
8. ישיבות צוות אפקטיביות  -  שרית חדד