רכז פדגוגי

מודל ארגוני-פדגוגי - שרית חדד

רכז פדגוגי - הגדרת תפקיד - שרית חדד

רכז מקצוע - הגדרת תפקיד -  שרון רחמים ושרית חדד

משולש המעקב- שרית חדד

מבדק הפנמה - שרית חדד

אבני דרך בפדגוגיה - שרית חדד

אבני דרך בריכוז הפדגוגי - שרית חדד

התנהלות פדגוגית בבית הספר - שרית חדד

בין ליווי למעקב - שרית חדד

רכז כמוביל שינוי 30-70 ישראל עולה כיתה  - שרית חדד

הערכה חלופית מטלת ביצוע עבודת חקר ולוג באנגלית - אתגרים ודרכי התמודדות - שרית חדד

טבלה למילוי ציוני בגרות תש"ף - כללי - שרית חדד

טבלה למילוי ציוני בגרות תש"ף - דתי  - שרית חדד

נוסחת חישוב ציון סופי לבחינות בגרות - שרית חדד

תאריכים ולו"ז לשנה"ל - למנהלים ורכזים - שערים לבגרות

יום מרתון  + מצגת  - שרית חדד

הנחיות לקראת יום מרתון - שרית חדד

כללי אצבע להוראת מקצועות רבי מלל - שרית חדד

שיחת משוב - רכז מורה -  שרית חדד

שיחת משוב - רכז מקצוע- שרית חדד

מודל 2 לשיחת משוב מנהל - רכז - שרית חדד

תכנון שעות לקראת בחינות מיצ"ב -  שרית חדד

תכנון שעות לקראת בגרות - שרית חדד

סדנא: טריגרים בשיעור - שרית חדד

דוגמא: סיכום ישיבת רכזים - שרית חדד

מצגת: שימוש פדגוגי במיפויים - שרית חדד

שלבי מיפוי - שרית חדד

ארבע שלבים בהתמודדות עם אתגרים - שרית חדד

פעילות: קלפים - כלי מטבח - שרון רחמים

פעילות: תחילת שנה - שרון רחמים

תיק רכז מקצוע - שרית חדד

לוח מבחנים - המלצות - שרון רחמים

כל כיתה והבחינות שלה

כל כיתה והבחינות שלהדוגמא

חלוקת בחינות תלת שנתיתשרית חדד

המלצה לתוכנית הבחינות תלת שנתית לאחר הרפורמהשרית חדד

טבלה לריכוז תוצאות בחינות בגרות  -שרית חדד

ריכוז תוצאות בחינות בגרות - שרית חדד

לוח מבחנים שכבתישרית חדד

משוב בגרויות מחוון - נקודות למחשבה- הדס פרחי

טבלה: טבלה לתכנון פעילות חברתית - שרית חדד

לוח בחינות ומתכונות- דוגמה -  רחל כרמון

מיפוי כיתה - בחט"ב

ציון שנתירחל כרמון

"בחן את עצמך" - לרכז מקצוע שושי שרון

דוח כיתתי  - שושי שרון

תכנון למידה לקראת בחינותשרית חדד

תכנון צרכים להשלמות ותגבוריםשרית חדד

למילוי צפי כולל הסברשרית חדד

מיפוי קשיים לקראת בגרות - שרית חדד

דוח סיכום מבחן- שרית חדד 

מיפוי הישגי תלמידי הכיתה - דוגמה שרית חדד

מיפוי רכזי מקצוע

תפקידי המורה - מינה אשטמקר

תפקיד המורה - מינה אשטמקר

משוב בגרויות שאלות לדיון שושי שרון

כרטיסיה ליום הערכות - חשיבה בראיה 6 שנתית - שרית חדד 

סדנא: ללמוד לדוג - ליום היערכות + סימניות

סדנא: יום הערכות - רחל כרמון  - אולפנת נווה שרה הרצוג

סדנא: חלום מייצר מציאות - רונית מור

ממציאים את יום ההיערכות מחדשעיריית ירושלים, חינוך ירושלמי, מרכז איפכא ומרכז חדשנות גוננים

סרטון: סימולציה משוב יעיל ומשוב לא יעיל 

סרטון: מנהיגות ממוקדת הוראה ולמידה - פרופ' אלן גולדרינג

סרטונים: סרטוני הדרכה בנושא ניהול קונפליקטים 

מצגת -  התמודדות עם עומס - 1 + התמודדות עם עומס - 2 - שרון רחמים

הפעלה: כרטיסיות למפגשי מורים - אילנית נימני

משחק: חזרה מהחופשה - פעילות לצוותשרון רחמים וסיגלית קרני - קניספל

פדגוגיה צבעונית - בית חינוך ברוח שמעון פרס

תצפית ושיח פדגוגי - אבני ראשה

קישור לאתר אבני ראשה: תצפית בשיעור ומשוב

קישור לאתר אבני ראשה: תצפית ומשוב - להתערב או לא

קישור לאתר אבני ראשה:  תצפית ומשוב - הרחבה

קישור לאתר אבני ראשה: תצפית ומשוב - דע מה תשיב

קישור לאתר: ריכוז ד"שבועי - דסי בארי מתוך: אתר משרד החינוך

טקסט: אנחנו בונים היכלות - מתוך הספר עשרה ניסיונות הרב לייב פינטער והרב י. הרשקוביץ

תעודות מכל הלב - מתוך לב לדעת - עיתון של החמ"ד

מאמר: איך לומדים המורים? קהילות מקצועיות מצעידות קדימה את עולם ההוראה הגיע זמן חינוך

מאמר: למידה והתפתחות של מוריםהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםמצגות לשיח פדגוגי בצוות בנושאים:
1. ישיבה פדגוגית  - שרית חדד
2. מיפויים - שרית חדד
3. יעדים פדגוגים - שרית חדד
4. מבחנים  - שרית חדד
5. צפייה ושיח פדגוגי - שרית חדד
6. תכנית לימודים - שרית חדד
7. מתכון להצלחה בכיתות שחר - שרית חדד
8. ישיבות צוות אפקטיביות -  שרית חדד