כלים


כלים

"תפקיד החינוך הוא ללמד את הילד לחשוב ולא ללמדו מה לחשוב". ג'ון דיואי


כרטיסי ניווט - שרית חדד

"צעדי אחרי צעד עד לבגרות"  - שרית חדד

סימניה - "צעד אחרי צעד" - שרית חדד

ציוני הבגרות שלי (לפני הרפורמה) - שרית חדד

משולש המעקב - שרית חדד

לומד עצמאי - תלמידאות - שרית חדד

צפי הצלחות - שרית חדד

צ'ופרים זה יקר? - שרית חדד

דף צ'ופרים - שרית חדד

ארבע שלבים בהתמודדות עם אתגרים - שרית חדד

טבלאות למעקב - לומד עצמאי

מורות משקיעות

שאלון: תנאי יסוד בביה"ס שלי

שאלון מצב חברתי - מינה אשטמקר

הסבר לשאלון מצב חברתי - מינה אשטמקר

מצגת: מתכון להצלחה בכיתות שחר 

מאמר: שיטות ההוראה של דאג למוב

מאמרים: תעודות מכל הלב - מתוך לב לדעת - עיתון של החמ"ד