אזרחות


אזרחות


כרטיסי ניווט - שרית חדד

חוברת אזרחות לחטה"ב
 
מערכי שיעור באזרחות לחטה"ב
 
לקראת בחינת הבגרות באזרחות
 
את זה לזכור זה מאוד יעזור
 
תקציר חורף תש"ע - יאיר בקר

תכנון למידה לקראת בחינה

יום זכויות האדם

חינוך פוליטי וחינוך אידיאולוגי

הזכות לשוויון

לקראת הבגרות - יום עיון - שושי שרון

מיפוי חורף תשע"ה - אזרחות - רונית מור

מאפייניה של מדינה ישראל - דף תרגול - רונית מור

כיצד ניתן להתמודד עם אמירות גזעניות וקיצוניות בכיתה

מיפוי החומר באזרחות - בי"ס רמון גדרה

מערכי שיעור באזרחות

מיקוד למועד קיץ תשע"ו - 2016 - יעדים

סרטון: הרקע לזכויות האדם

מאמר:  גזענות זהות וחינוך - יורם הרפז

דוגמאות לתכנון לימודים:

אזרחות - כיתה ט'
אזרחות - כיתה י"א
אזרחות - כיתה י"א
אזרחות - כיתה י"ב
אזרחות - כיתה י"ב
אזרחות - כיתה י"ב 
אזרחות - כיתה י"ב עולים


תודה למורים לאזרחות מבי"ס בני עקיבא אופקים מדור דתי, אופקים תיכון כללי, נווה שרה ב"ב, דרכא רמון גדרה ודרכא בת ים על הנכונות לשתף במתכונות שהכינו


דוגמאות למתכונות לתרגול מבחנים שלמים:

מתכונת 1
מתכונת 2
מתכונת 3
מתכונת 4

מתכונת 5
מתכונת 6
מתכונת עו"ח
מתכונת עו"ח 2


אתרים:
אתר לחומרי למידה בשילוב חטה"ב
מטח - אופק על יסודי
קישורן - חומרי למידה בקליק (הסתדרות המורים)
דעת - דפי עבודה
מתל - המרכז לתכנון לימודי
הכיתה האינטראקטיבית - מדינת ישראל
חומרי הוראה באזרחות - אתר לבלדעת
לומדים אזרחות עם סיגל וויס