לשון

כרטיסי ניווט - שרית חדד

לבחינת הבגרות בלשון א' - שני ושרית

תחביר - דף מסכם - שני קחטה

כללי תחביר- שני קחטה

שרון לוי - חוברת כללים לקראת הבגרות לשון א' - שרון לוי

דרכי תצורה  - אורית גמרמן

כללי יסוד בשם המספר

האקדמיה ללשון - 60 מילים

תרגיל 1 - שם המספר, משפטים

תרגיל 2 - שם המספר, שיר

תרגול: פועל - גאולה ברקוביץ

תרגול: שם מספר - גאולה ברקוביץ

תרגול: מילות יחס - גאולה ברקוביץ

תרגול: תחביר - גאולה ברקוביץ

כרטיסי ניווט: הפועל - נתלי בוקריס מקיף ה אשקלון

כרטיסי ניווט: שם עצם - גאולה ברקוביץ

כרטיסי ניווט: הפועל - גאולה ברקוביץ

כרטיסי ניווט: שם המספר - גאולה ברקוביץ

כרטיסי ניווט: תחביר - גאולה ברקוביץ

כרטיסי ניווט: הפועל - רקפת כהן

כרטיס ניווט: חלקי דיבר - נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: שם המספר טבלה נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: שם המספר - נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: שאלות איתור מידע - נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: פעיל סביל נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: מילות קישור - נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: הבעת עמדה - נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: שלבי עבודה עם טקסט - נעמה הוד בית וגן בת ים

דפי ניווט: מילות קישור - נעמה קיפן בית וגן בת-ים

תבניות לכתיבת סיכום - נעמה קיפן בית וגן בת-ים

תרגול בניינים - דרכא מקיף ה' אשקלון

תרגול גזרות - דרכא מקיף ה' אשקלון

תרגול חלקי דיבר - דרכא מקיף ה' אשקלון

תרגול שורשדרכא מקיף ה' אשקלון

כל השאלות מבחינות הבגרות - שאלון ב

כל השאלות מבחינות הבגרות - שאלון ב מותאם

כל השאלות מבחינות הבגרות - עולים חדשים 

כל השאלות מבחינות הבגרות  בלשון

בחינות בגרות ומשימות אוריינות

שם המספר ומילות יחס

בחינות בגרות בלשון - שאלון א

ה' הידיעה - לא מה שחשבתם - רוביק רוזנטל

סיפור סימני הפיסוק - דני סנדרסון

30 מילים חדשות ומפתיעות בעברית - פטריה

שיר ללימוד 7 הבניינים

לשון לתיכון (העמקה בצורות ובתחביר) - הילקוט הדיגיטלי

טעויות לשוניות נפוצות

עברית שפה קשה? בהחלט!

תוכנית מרתונים לקראת בחינת הבגרות בלשון 

10 ביטויים שאיבדו את משמעותם המקורית

הסיפור מאחורי 14 פתגמים מוכרים

שיעורים ראשונים בלשון רקפת כהן 

חוברת לשון י"א אפשרות ב'- חלק 1  חלק 2

המשפט המורכב - עליזה ציפר

מילים לועזיות - אוצר מילים - רקפת כהן

שיעור: "לא עצר גם כשחטף סכין" רקפת כהן

שיעור: עוברת מולי משה עופר

סרטון - לקויי דיבור

סרטון: "על חטא שחטאנו..." (+ טקסט)

סרטון: המילון

סרטון: תחביר

סרטון: מערכת צורות (פועל ושם)

סרטון: הבנת הנקרא

סרטון: בסוכה יושנים או ישנים?

סרטון: נושא סתמי

סרטון: פירושי מילים - מתוך היפה והחנון 

סרטון: חפלאי זה מקצוע?

סרטונים להוראת הלשון

שיר: שיר המספרים - הדג נחש

מצגת: שם המספר - בי"ס מקווה ישראל כללי

מצגת: לומדים השוואה - מבינים השוואה - שלומית בן עטר

האקדמיה ללשון עברית - קישור לאתר הפייסבוק

מילות שאלה - מיטל כספי בורשטיין

אתר: ידע לשוני - אתרים וסדרות על שפה למחנכים

אתר: עברית במחשבה תחילה - לחט"ב ולחט"ע

מיקוד הוראה לקראת הבגרות בלשון:

רווח מול השקעה - תחביר - יפה רוידר

רווח מול השקעה - הבנה - יפה רוידר

רווח מול השקעה - הפועל יפה רוידר

רווח מול השקעה - השם - יפה רוידר

רווח מול השקעה - הבעה - יפה רוידר

המרות - יפה רוידר


שפה - יסודי

ניתוח שאלות במשימת הערכה דליה אייד בי"ס יצחק שדה דימונה

מאגר פעילויות למיומנויות איתור פרטים והבנה מהקשר דליה אייד בי"ס יצחק שדה דימונה


דוגמאות לתכנון לימודים:

לשון - כיתה ז'

לשון - כיתה ח'

לשון - כיתה ח'

לשון - כיתה ח'

לשון - כיתות ט'- י"א

לשון - כיתה י'

לשון - כיתה י'

לשון - כיתה י' עולים

לשון - כיתה י"א

לשון - כיתה י"א עולים

לשון - כיתה י"ב עולים

תוכנית לימודים - כיתה י - תשע"האתרים:
האתר להוראת הלשון ועברית - גיא זאבי
תחנת רדיו  23FM  - סידרה  + המדריך למורה
אתר האקדמיה ללשון
קורס קוראים מבינים - רשת אורט
תלתן - מאגר פעילויות לתלמידים לקויי למידה
מוקד הלשון
מטח - אופק על יסודי
קל וחומר בלשון
מילון השפה העברית - ביטויים
רגע של עברית
הכנה לבחינות - בית חינוך קהילתי - אמירים
בסימן עברית - ידיעון הפיקוח על הוראת העברית
טיפים לתלמידים - להצלחה בבגרות בלשון
האתר של מרינה - לבי"ס יסודי
מאגר מת"ל במכללת קיי באר שבע
לשון לעולים - מתוך אתר מט"ח
האקדמיה ללשון עברית
סיכומים לבחינות הבגרות - כפר הנוער אלוני יצחק