לשון


לשון

כרטיסי ניווט - שרית חדד

לבחינת הבגרות בלשון א'  - שני ושרית

תחביר- דף מסכם - שני קחטה

כללי תחביר - שני קחטה

חוברת כללים לקראת הבגרות לשון א - שרון לוי

דרכי תצורה  - אורית גמרמן

כללי יסוד בשם המספר

האקדמיה ללשון - 60 מילים

סוגיות בעברית - האקדמיה ללשון

תרגיל 1 - שם המספר, משפטים

תרגיל 2 - שם המספר, שיר

תרגול: פועל - גאולה ברקוביץ

תרגול: שם מספר - גאולה ברקוביץ

תרגול: מילות יחס - גאולה ברקוביץ

תרגול: תחביר - גאולה ברקוביץ

כרטיס ניווט - שם עצם - גאולה ברקוביץ

כרטיס ניווט - הפועל - גאולה ברקוביץ

כרטיס ניווט - שם המספר - גאולה ברקוביץ

כרטיס ניווט - תחביר - גאולה ברקוביץ

כרטיסי ניווט - הפועל - רקפת כהן

כרטיס ניווט: חלקי דיבר נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: שם המספר טבלה  נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: שם המספר  נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: שאלות איתור מידע   נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: פעיל סביל   נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: מילות קישור   נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: הבעת עמדה   נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: שלבי עבודה עם טקסט  נעמה הוד בית וגן בת ים

דפי ניווט - מילות קישור - נעמה קיפן בית וגן בת-ים

תבניות לכתיבת סיכום - נעמה קיפן בית וגן בת-ים

תרגול בנייניםדרכא מקיף ה' אשקלון

תרגול גזרות- דרכא מקיף ה' אשקלון

תרגול חלקי דיברדרכא מקיף ה' אשקלון

תרגול שורשדרכא מקיף ה' אשקלון

כל השאלות מבחינות הבגרות - שאלון ב

כל השאלות מבחינות הבגרות - שאלון ב מותאם

כל השאלות מבחינות הבגרות - עולים חדשים 

כל השאלות מבחינות הבגרות  בלשון

בחינות בגרות ומשימות אוריינות

שם המספר ומילות יחס

בחינות בגרות בלשון - שאלון א

הבנת הנקרא והבעה - מבנה הטיעון

ה' הידיעה - לא מה שחשבתם

סיפור סימני הפיסוק

30 מילים חדשות ומפתיעות בעברית

שיר ללימוד 7 הבניינים

לשון לתיכון (העמקה בצורות ובתחביר)

טעויות לשוניות נפוצות

עברית שפה קשה? בהחלט!

החלופון - מילון לועזי/עברי

תוכנית מרתונים לקראת בחינת הבגרות

10 ביטויים שאיבדו את משמעותם המקורית

הסיפור מאחורי 14 פתגמים מוכרים

שיעורים ראשונים בלשון - רקפת כהן בקטו

חוברת לשון י"א אפשרות ב' חלק 1  חלק 2

ארגז כלים לכתיבה בסוגות ובמבנים לקראת מיצ"ב ולא רק...

המשפט המורכב - עליזה ציפר

מילים לועזיות - אוצר מילים - רקפת כהן

שיעור: "לא עצר גם כשחטף סכין" - רקפת כהן

מערך שיעור - עוברת מולי - משה עופר

סרטון - לקויי דיבור

קצת הומור..סרטון: "על חטא שחטאנו..." (טקסט)

סרטון: תצורת השם - הלחם בסיסי

סרטון: תצורת השם - מבוא, אליעזר בן יהודה

סרטון: המילון

סרטון: תחביר

סרטון: מערכת צורות (פועל ושם)

סרטון: הבנת הנקרא

סרטון: בסוכה יושנים או ישנים?

סרטון: נושא סתמי

סרטון: פירושי מילים - מתוך היפה והחנון 

סרטון: חפלאי זה מקצוע?

סרטונים להוראת הלשון

שיר: שיר המספרים - הדג נחש

מצגת: שם מספר

מצגת: לומדים השוואה - מבינים השוואה

האקדמיה ללשון עברית - קישור לאתר הפייסבוק

אתר: ידע לשוני - אתרים וסדרות על שפה למחנכים

אתר: עברית במחשבה תחילה - לחט"ב ולחט"ע

מיקוד הוראה לקראת הבגרות בלשון:

רווח מול השקעה - תחביר - יפה רוידר

רווח מול השקעה - הבנה - יפה רוידר

רווח מול השקעה - הפועל - יפה רוידר

רווח מול השקעה - השם - יפה רוידר

רווח מול השקעה - הבעה - יפה רוידר

המרות - יפה רוידר

מילות שאלה


דוגמאות לתכנון לימודים:

לשון - כיתה ז'

לשון - כיתה ח'

לשון - כיתה ח'

לשון - כיתה ח'

לשון - כיתות ט'- י"א

לשון - כיתה י'

לשון - כיתה י'

לשון - כיתה י' עולים

לשון - כיתה י"א

לשון - כיתה י"א עולים

לשון - כיתה י"ב עולים

תוכנית לימודים - כיתה י - תשע"ה


שפה - יסודי

ניתוח שאלות במשימת הערכה דליה אייד בי"ס יצחק שדה דימונה

מאגר פעילויות למיומנויות איתור פרטים והבנה מהקשר דליה אייד בי"ס יצחק שדה דימונה


אתרים:
האתר להוראת הלשון ועברית - גיא זאבי
תחנת רדיו  23FM  - סידרה  + המדריך למורה
אתר האקדמיה ללשון
קורס קוראים מבינים - רשת אורט
תלתן - מאגר פעילויות לתלמידים לקויי למידה
מוקד הלשון
מטח - אופק על יסודי
קל וחומר בלשון
מילון השפה העברית - ביטויים
קישורן - חומרי למידה בקליק (הסתדרות המורים)
רגע של עברית
הכנה לבחינות - בית חינוך קהילתי - אמירים
ללמוד איך ללמוד - איך כותבים סיכום, תשובה חיבור ועוד - בי"ס עלומים
בסימן עברית - ידיעון הפיקוח על הוראת העברית
טיפים לתלמידים - להצלחה בבגרות בלשון
האתר של מרינה - לבי"ס יסודי
מאגר מת"ל במכללת קיי באר שבע
לשון לעולים - מתוך אתר מט"ח
האקדמיה ללשון עברית
סיכומים לבחינות הבגרות - כפר הנוער אלוני יצחק