תנ"ך


תנ"ך

כרטיסי ניווט - שרית חדד

מבנה בחינת הבקיאות תש"ע וטיפים - שרית חדד

מיקוד הפרקים לאחר מיקוד חורף תשע"ג  - שרי דרור

חומרי עזר להוראת תנ"ך לתלמידי החינוך המיוחד -  מה אהבתי תורתך

אסטרטגיות למידה...לתלמידים מתקשים  -  מה אהבתי תורתך

חומרים לשיעורים - חומש שמות לכיתה ג' - מזל יהודה

הכרות והתמצאות בספר התנ"ך

למה ללמוד תנ"ך

סרטון: שמואל א' פרק כ"ה  - נבל ואביגיל

מחפשים את יונה הנביא - הבריחה הניווט לתשובה

מצגת: מלכים א פרק כ"א- כרם נבות

אתר: התנ"ך שלי


דוגמאות לתכנון לימודים:
תנ"ך דתי - כיתה ז' + כיתה ז'
תנ"ך דתי - כיתה ח'
תנ"ך דתי - תורה כיתה ח'
תנ"ך דתי - כיתה ט'
תנ"ך דתי - נביא כיתה ט'
תנ"ך דתי - תורה כיתה ט'
תנ"ך דתי - כיתה י' + כיתה י'
תנ"ך דתי - כיתה י' + כיתה י'
תנ"ך דתי - כיתה י"א
תנ"ך דתי - כיתה י"ב + כיתה י"ב
תנ"ך דתי - כיתות י"א וי"ב 
תנ"ך דתי - כיתה י"א עולים
תנ"ך דתי - כיתה י"ב עולים   

תודה למורים  לתנ"ך מבי"ס מקווה מדור כללי, מקסים לוי לו, דרכא קרית מלאכי
ודרכא בת ים על הנכונות לשתף במתכונות שהכינו 


דוגמאות למתכונות בתנ"ך לתרגול מבחנים שלמים:
מתכונת 1
מתכונת 2
מתכונת 3
מתכונת 4
מתכונת 5
מתכונת 6
מיני מתכונת
מתכונת תנ"ך דתי 2103 - בי"ס נווה שרה ב"ב

אתרים:
אתר סיכומים
תלתן - מאגר פעילויות לתלמידים לקויי למידה
אתר לחומרי למידה בשילוב חטה"ב
מקרא גשר - אתר ללימוד תנ"ך
בקיאות בתנ"ך לבגרות 
מקראנט
אתר הניווט בתנ"ך
מטח - אופק על יסודי
תנ"ך לבגרות - מטח
אתר תנ"ך - מה אהבתי תורתך
קישורן - חומרי למידה בקליק (הסתדרות המורים)
דעת - דפי עבודה
מה שקרה במקרא
מאגר ספרות הקודש
ללמד תנ"ך
התנ"ך - אתר התנ"ך של מכללת הרצוג
חומרי הוראה בתנ"ך - אתר לבלדעת
האתר של מרינה - לבי"ס יסודי