אישים


אישים

יצחק רבין

יצחק רבין

סבלנות ופלורליזם

שיר מחאה

"מה שאני רואה לבן אתה רואה שחור"

ויכוח אחים ולא מלחמת אחיםמנהל חברה ונוער

רבין קורות חיים וקיטעי עיתונות

סרטון: יום הזיכרון ליצחק רבין

פעילות: מתי נזכור?

פעילות: חיים ומוות ביד הלשון

פעילות: זכותי לחשוב אחרת

פעילות: מה עושים כשכועסים?

פעילות: אומרים "לא!" לאלימותהמעורר

פעילות: אלימות זה בידיים שלנו

הצעות לפעילויות - רצח רביןשרון רחמים

קלפים למעגלי שיח בי"ס יוספטל אזור

מצגת: מעגלי שיח - בי"ס יוספטל אזור

מצגת: מעגלי שיח תוצרים - בי"ס יוספטל אזור

מצגת: רצח רבין - תרבות של מחלוקת - שרון רחמים

מצגת: יצחק רבין מסלול חייו + מצגת שיצרו תלמידים 

מצגת: רצח רבין - קווים לדמותו ותיעוד הירצחו 

מצגת: רבין

אתרים מומלצים לפעילות סביב רצח רבין

אתר: מרכז יצחק רבין - ערכות פעילות       

אתר: רצח רבין - מערכי פעילויות - פורטל עובדי הוראה

 

זאב ז'בוטינסקי

דף עבודה: ז'בוטינסקי

זאב ז'בוטינסקי - דמותו של מנהיג

הפעלה והפניה ביבליוגרפית

פעילות בתחנות - זאב ז'בוטינסקי 
 


דוד בן גוריון

על דוד בן גוריון באתר הכנסת

מנהיגות - רותי זיסמן

מגיע לו שיכתבו עליו שירמשרד החינוך

סרטונים מנאומים

מצגת: לסיכום פועלו של דוד בן גוריון

מצגת: בן גוריון - ערכים במבחן הזמןדרורה וינר

אתר מורשת בן גוריון

  

  

גלעד שליט 

יד על הדופק - פידיון שבויים

למען השבויים והנעדרים

ושבו בנים - בעקבות עסקת השבויים

אמא מחכה בביתמשרד החינוך

קול קורא - הזדהות עם השבויים

מצגת - גלעד שליט חוזר הביתה - רונית דינור


ועוד...

רבין, זאבי, גדליה והרצל

סיפורם של דמויות מרתקות בהיסטוריה האנושית - כאן תאגיד השידור

מצגת: רחבעם זאבי - דרורה וינר