אישים

יצחק רבין

יצחק רבין

סבלנות ופלורליזם

שיר מחאה

"מה שאני רואה לבן אתה רואה שחור" 

ויכוח אחים ולא מלחמת אחים - מנהל חברה ונוער

רבין - קורות חיים וקטעי עיתונות

סרטון: יום הזיכרון ליצחק רבין

פעילות: מתי נזכור?

פעילות: חיים ומוות ביד הלשון

פעילות: זכותי לחשוב אחרת

פעילות: מה עושים כשכועסים?

פעילות: אומרים "לא!" לאלימות - המעורר

פעילות: אלימות זה בידיים שלנו

פעילות: רצח רבין - שרון רחמים

קלפים למעגלי שיח - בי"ס יוספטל אזור

מצגת: מעגלי שיח - בי"ס יוספטל אזור

מצגת: מעגלי שיח תוצרים - בי"ס יוספטל אזור

מצגת: רצח רבין - תרבות של מחלוקת - שרון רחמים

מצגת: יצחק רבין - מסלול חייו + מצגת שיצרו תלמידים 

מצגת: רצח רבין - קווים לדמותו ותיעוד הירצחו

מצגת: רבין

אתרים מומלצים לפעילות סביב רצח רבין:

אתר: מרכז יצחק רבין - ערכות פעילות       

אתר: רצח רבין - מערכי פעילויות - פורטל עובדי הוראה

 

זאב ז'בוטינסקי

דף עבודה: ז'בוטינסקי

זאב ז'בוטינסקי - דמותו של מנהיג

הפעלה והפניה ביביליוגרפית

זאב ז'בוטינסקי - פעילות בתחנות
 


דוד בן גוריון

על דוד בן גוריון באתר הכנסת

מנהיגות - רותי זיסמן

מגיע לו שיכתבו עליו שיר - משרד החינוך

סרטונים מנאומים

מצגת: לסיכום פועלו של דוד בן גוריון 

מצגת: דוד בן גוריון - ערכים במבחן הזמן - דרורה וינר

אתר: מורשת בן גוריון

  

  

גלעד שליט 

יד על הדופק - פדיון שבויים

למען השבויים והנעדרים

ושבו בנים - בעקבות עסקת השבויים

אמא מחכה בבית - משרד החינוך

קול קורא - הזדהות עם השבויים

מצגת: גלעד שליט חוזר הביתה - רונית דינור


ועוד...

יצחק רבין רחבעם זאבי גדליה בן אחיקם והרצל 

סיפורם של דמויות מרתקות בהיסטוריה האנושיתכאן תאגיד השידור

מצגת: רחבעם זאבי - דרורה וינר