ועוד ציונים בלוח השנה


ועוד ציונים בלוח השנה

כ"ט בנובמבר

כ"ט בנובמבר ומגש הכסף

מתוך פורטל הרצליה

תכנית החלוקה - רקע

 כ"ט בנובמבר - פעילות לתלמיד

כ"ט בנובמבר - אתרים מומלצים


יום המשפחה


יום המשפחה

יום המשפחה

יום המשפחה בכיתה שלך

יום האישה הבינלאומי

טיפוח תקשורת בין אישית

מה בין גרגיר לקליפה - סיפור על זכויות וחובות

תפריט הזכויות

זכויות האדם

זכויות האדם - שיעור אחר

כבוד האדם

יום זכויות האדם - משרד החינוך

זכויות התלמיד - משרד החינוך

אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד

דף לתלמיד: דע את זכויותיך

פעילות חברי המועצה בנושא זכויות הילד

הצהרת זכויות הילד

מתי"א חולון-אזור - יום זכויות הילד

מצגת: זכויות הילד - שרון רחמים

מצגת: חוק זכויות התלמיד

מצגת: יום זכויות הילד - בולים

פעילות: יום המשפחה

תפזורת

אתר הטלויזיה החינוכית: יום זכויות הילד

זכויות הילד - פלייר מעוצב לתלמיד


יום השפה העברית

אסופת רעיונות ליישום שנת השפה העברית בחינוך היסודי

מרכז פסג"ה ר"ג

תחיית השפה העברית

אוריינית - השפה במרכז

האקדמיה ללשון העברית

שנת העברית - מרכז פסג"ה מנח"י

תחיית השפה העברית 

סרטון: בסוכה יושנים או ישנים?

מצגת: בשפה העברית, סדנא למורים - שרון רחמים

מצגת: יום השפה העברית - שרון רחמים

מצגת: מאיפה בא הביטוי הזה?

מצגת: יום השפה העברית

פעילות: אליעזר בן יהודה

הפעלות ומדריך למורה: המרכז הלימודי החינוכי

פעילות: אליעזר בן יהודה 

סדנה למורים: השפה העברית - שרון רחמים

כתבה: כל בוקר בבית ספר - 5 דקות של עברית

אתר: מוזאונים בשנת השפה העברית