ועוד ציונים בלוח השנה

כ"ט בנובמבר

כט בנובמבר ומגש הכסף

כט בנובמבר - מתוך פורטל הרצליהדרורה וינר

תכנית החלוקה - רקע

 כט בנובמבר - פעילות לתלמיד

כט בנובמבר - אתרים מומלצים


יום המשפחה


יום המשפחהשיעור אחר

יום המשפחה בכיתה שלךקדמה

יום האישה הבינלאומי - משרד החינוך

טיפוח תקשורת בן אישית

מה בין גרגיר לקליפה - סיפור על זכויות וחובות  - דליה לזר

תפריט הזכויות

זכויות האדם

זכויות האדם - שיעור אחר

כבוד האדם

יום זכויות האדם - משרד החינוך

זכויות התלמיד - משרד החינוך

אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד

דף לתלמיד: דע את זכויותיך

פעילות חברי המועצה בנושא זכויות הילד

הצהרת זכויות הילד

מצגת: זכויות הילד - שרון רחמים

מצגת: חוק זכויות התלמיד - טובה בן ארי

מצגת: יום זכויות הילד - בולים

פעילות: יום המשפחה

תפזורת

אתר הטלויזיה החינוכית: יום זכויות הילד

זכויות הילד - פלייר מעוצב


יום השפה העברית

תחיית השפה העבריתשרון רחמים

אוריינית - השפה במרכז

האקדמיה ללשון העברית

תחיית השפה העברית 

סרטון: בסוכה יושנים או ישנים?

מצגת: בשפה העברית, סדנא למורים - שרון רחמים

מצגת: יום השפה העברית - שרון רחמים

מצגת: מאיפה בא הביטוי הזה?

פעילות: אליעזר בן יהודה

סדנה למורים: השפה העברית - שרון רחמים

כתבה: כל בוקר בבית ספר - 5 דקות של עברית