top of page

התמודדות עם אתגרים

סרטון: המרוץ

סרטון: הכוח לקום

סרטון: ללא ידיים

סרטון: כוח רצון

אני הולך ברחוב - מתוך ספר החיים והמתים הטיבטי

כדי להגשים חלום ישן - אהוד מנור הפרפר והילד - הנרי מילר

כשהאדם עולה במעלה ההר - דוד בן גוריון

מצגת: בת הטבח

מצגת: אתה יכול

מצגת: שדה תפוחי אדמה - רונית גולדברג

סיפור: הציור + הציור 2

סיפור: יש בי געגוע - ירון צחובוי

Commentaires


bottom of page