top of page

משמעת והצבת גבולות

פיתוח אחריות אצל תלמיד - שרית חדד

הנחיות להוראה בכיתות מאתגרות - שרית חדד

לומד עצמאי - תלמידאות - שרית חדד

טבלאות מעקב - ללומד עצמאי - שרית חדד חוזה למידה

על הורים ילדים וגבולות - חנוך דאום

ניסוי המרשמלו - הפעלה - בי"ס נווה שרה הרצוג + מאמר - אוהד שלום

דברים חשובים שכדאי למורים לדעת עלי - שמר ארזי

סרטון: הקוראנים עושים סדר

סרטון: בי"ס בסגנון צבאי - מתוך ניקוי ראש

סרטון: יומו הראשון של ד"ר ששי גושן מלול - מתוך ארץ נהדרת

סרטון: משמעת בכיתה

סרטון: בא הנה מייד - מתוך ילדים סורגים לאלוהים

סרטון: אירוע בכיתה על רקע היעדרות ממושכת של תלמידה

סרטון: ריב בכיתה

סרטון: פלאפונים בשיעור?

כתבה: "המעתוקית" הבריזה והורחקה מביה"ס

מאמר: כך ניצחתי את הבריונות בבית הספר - הגיע זמן חינוך

מאמר: היחס לבעיות משמעת - הרב דוד סמסון

מאמר: שיפור המשמעת באמצעות פיקוח על המנהלים -בין הצילצולים

מאמר: לא תפריע - הגיע זמן חינוך

מצגת: איך לא מפסיקים שיעור בגלל בעיית משמעת

מתוך 4 הממי"ם: של מי העונש הזה?

אתר מכללת אורנים: ועוד מאמרים בנושא

bottom of page