top of page

שיעורי חינוך ואקלים בכיתה

ארגז כלים דיגיטלי - מרום + משרד החינוך

הדרכה לשימוש ב Zoom - משרד החינוך

פיצול חדרים ב Zoom - משרד החינוך

הדרכה למערכת ה Zoom - האוניברסיטה הפתוחה

Zoom - שרון מרגולין

מה חדש בזום? - גילה קיסילביץ

טיפ יומי בשימושי זום - הרב יונה גודמן

הכלים הנבחרים - אפרת מעטוף

כלים ליצירה חופשית - מרים ארז - תיכון בגין אילת

הוראה דיגיטלית ולמידה מרחוק - HIT מכון טכנולוגי חולון

כלים דיגיטליים בהוראה - אולפנת אורות מודיעין

25 כלים דיגיטליים - מורה מאמנת - הילה בן בוכר

למידה בעידן דיגיטלי - רונית גרינגולד

איך להפוך סרטונים לסרטונים אינטראקטיביים? - זינוק בחינוך: הילי זוורו (בלוג)

איך לצלם את המסך ואת המורה בעזרת Sceen O Matic - זינוק בחינוך: הילי זוורו (בלוג)

כתיבה בעקבות קומיקס - זינוק בחינוך: הילי זוורו (בלוג)

שימוש באתר Screencast-O-matic - ד"ר רננה לויאני


Comments


bottom of page