top of page

תנ"ך

כרטיסי ניווט - שרית חדד מבנה בחינת הבקיאות וטיפים - שרית חדד מיקוד הפרקים לאחר מיקוד חורף תשע"ג - שרי דרור

למה ללמוד תנ"ך

הבגרות המשודרת - גלי צה"ל

מחפשים את יונה הנביא - הבריחה הניווט לתשובה

סרטון: שמואל א' פרק כ"ה - נבל ואביגיל

מצגת: מלכים א פרק כא' - כרם נבות

אתר: התנ"ך שלי - עמית דרבקין


דוגמאות לתכנון לימודים:

תנ"ך דתי - כיתה ז

תנ"ך - כיתה ז

תנ"ך דתי - כיתה ח

תנ"ך דתי - תורה כיתה ח תנ"ך דתי - כיתה ט תנ"ך נביא - כיתה ט תנ"ך דתי תורה - כיתה ט

תנ"ך דתי - כיתה י

תנ"ך - כיתה י

תנ"ך דתי - כיתה יא

תנ"ך - כיתה יב

תנ"ך דתי כיתות יא ו יב

תנ"ך דתי - יא עולים

תנך דתי יב - עולים

תודה למורים לתנ"ך מבי"ס מקווה מדור כללי, מקסים לוי לו, דרכא קרית מלאכי ודרכא בת ים על הנכונות לשתף במתכונות שהכינו

דוגמאות למתכונות בתנ"ך לתרגול מבחנים שלמים: מתכונת 1 מתכונת 2 מתכונת 3 מתכונת 4 מתכונת 5 מתכונת 6 מיני מתכונת מתכונת תנ"ך דתי אתרים: אתר סיכומים תלתן - מאגר פעילויות לתלמידים לקויי למידה אתר לחומרי למידה בשילוב חטה"ב מקרא-נט אתר הניווט בתנ"ך מטח - אופק על יסודי תנ"ך לבגרות - מטח אתר תנ"ך - מה אהבתי תורתך דעת - דפי עבודה מאגר ספרות הקודש התנ"ך - אתר התנ"ך של מכללת הרצוג חומרי הוראה בתנ"ך - אתר לב לדעת האתר של מרינה - לבי"ס יסודי

bottom of page