שאיפה

לשאוף רחוק ולהגיע

שרית חדד

פדגוגיה

סיפורים ומצגות

משולחנה של שרית