top of page

אודותינו

ddfcec_9ece99d36feb49c58cd297d41f971a53_mv2.jpg

שאיפה הינו מכון ייעוץ ארגוני פדגוגי המעניק לבתי הספר תכנית ליווי ייחודית המשלבת בתוכה:  ייעוץ ארגוני, הנחיה והדרכה פדגוגית, אימון אישי וקבוצתי,  במטרה להשיג תוצאות מיטביות.
מודל העבודה צמח מתוך ראייה ארגונית, פדגוגית ומערכתית, המבוססת על שאילת שאלות מנחות, אבחון ארגוני, מיקוד הקשיים והצרכים, חשיבה והצגת פתרונות מקצועיים ויצירתיים.
המודל מתבסס על חשיבה משותפת, חשיבה אחרת, שמטרתה לחשוף את העוצמות ולהשתמש בכוחות הקיימים בארגון על מנת לקדם את יעדיו.


מודל העבודה צמח מעבודת שטח רבת שנים, ניסיון מצטבר ולמידת הצרכים המייחדים את מערכת החינוך. תהליכי העבודה נשענים  על ניסיונה ועל תיאוריות מתחום הכשרתה של שרית חדד, והם כוללים את תחום הייעוץ אירגוני, הייעוץ אישי, קואצ'ינג, אסטרטגיות למידה והדרכת מורים.

לוגו מכון שאיפה | ייעוץ ארגוני פדגוגי להצלחה

על מודל העבודה

 • אני מאמין בשאיפה
  תכנית שאיפה מושתתת על מספר "אמונות יסוד" ארגוניות ופדגוגיות. בתחום הארגוני: שינוי אמיתי בארגון מתחיל מבפנים בכל ארגון ישנם כוחות ועוצמות שיש לחשוף אותם ולתעל אותם לצרכי הארגון - למידה מהצלחות שיתוף בידע מגדיל את התפוקות - בניית צוות ופתוח מנהיגות הפתרונות הארגוניים נמצאים בארגון עצמו – קואצ'ינג בתחום הפדגוגי: העצמה היא כלי להתפתחות ולהנעה, הן של הצוות והן של התלמידים על המורה חלה האחריות להצית את תשוקת הלמידה בלב תלמידיו בבית הספר המוביל שינוי, מקום מרכזי לרכז הפדגוגי עבודה שיטתית, המבוססת על עמדות ופרקטיקה, מובילה לשיפור הישגים ולטיפוח אקלים מיטיב "שאיפה" רואה בזכותו של כל תלמיד לקבל הזדמנות שווה כתנאי הכרחי להצלחתו ומאמינה כי השקעה בתלמיד מובילה לאמונה והשקעה של התלמיד בעצמו. מתן הזדמנות שווה יסייע בשיפור ההישגים ויוביל לצמצום פערים לימודיים וחברתיים. "שאיפה" מזרימה רעננות חדשה לבית הספר, היא מהווה כלי להנעת תהליכים באמצעות הפרדה בין צרכי היום יום והתמקדות במטרה מוגדרת. "שאיפה" משמשת עין חיצונית אובייקטיבית המשקפת תמונה כוללת תוך הבלטת העוצמות בתרבות הארגונית. מתוך הכרות והבנה מעמיקה של מערכת החינוך מתמקדת "שאיפה" בשלושת המעגלים המרכזיים של העשייה החינוכית: התלמיד, המורה וההנהלה. "שאיפה" מאמינה כי אחת הדרכים העיקריות של בית הספר להשתנות ולהתחדש היא להכיר ביכולות המורים ובעלי התפקידים ולראות בהם את ההון האנושי. הכרה זו נובעת מהאמונה כי כלל היכולות של הצוות, מהוות את רוב הפוטנציאל הארגוני, ועל בית הספר לשאוף ולפתח יכולות למידה, מחויבות ארגונית, להגביר את המוטיבציה ולפתח עבודת צוות. פיתוח הפוטנציאל הטמון בצוות יוביל לקידום ולמימוש הפוטנציאל הבית ספרי. , win win situation בצוות קיים חיבור של מגוון יכולות וכישורים היוצרים תוצאה גבוהה יותר מאשר סך כל החלקים. "שאיפה" מציעה תהליכים ארגוניים המאפשרים העצמה ופיתוח יכולות של כל מעגל בנפרד, מתוך אמונה שהנעה בו זמנית של שלושת המעגלים תוביל להגשמה מיטבית של מטרות הארגון. מטרות העל של "שאיפה": לפתח בבית הספר תחושת ביטחון ותפיסת מסוגלות, להוות דוגמה אישית לעבודת צוות ומוסר עבודה גבוה, לספק לבית הספר כלים להתמודדות בסביבה תחרותית ודינאמית, גם בעתיד, ובכך להוות כלי מחולל למנוף והעצמת הארגון. מבחינה אופרטיבית, תסייע לכם "שאיפה" בטיפול בהעלאת זכאויות לתעודת בגרות מלאה מול אוכלוסיית האמצע (הגבוליים) העלאת מוטיבציה בקרב התלמידים הקנייה והטמעה של דרכי למידה והוראה חדשניים המותאמים לשונות התלמיד והמורה פיתוח תחושת מסוגלות בקרב התלמידים והמורים הורים מתערבים/מעורבים ואולי עדיף שותפים... הגדרת חזון ארגוני בית ספרי הנהלה מנהיגה ומובילה ועוד... תכנית "שאיפה" תסייע לכם "לתפור חליפה" שתתאים למערכת הייחודית שלכם.
 • תכנית פעולה בארגון
  אבחון ארגוני ומיקוד באמצעות איסוף הנתונים ועיבודם - האבחון הארגוני הינו השלב הראשון בדרך להשגת המטרה. זהו כלי המאפשר אבחון המצב הקיים בבית הספר ולמידה מניסיון העבר (retrospective)האבחון נעשה באמצעות איסוף וניתוח נתונים. הנתונים ייאספו באמצעות ניתוח נתוני מיצ"ב, ניתוח נתוני בגרויות, מיפוי תלמידים וצוות, תצפיות, ראיונות אישיים או קבוצתיים, שאלונים, מסמכים. בתום איסוף הנתונים וניתוחם תיערך ישיבה עם הנהלת בית הספר בה יוצגו הנתונים שנאספו ותתבצע חשיבה משותפת לקידום התהליך הכוללת בחירת צוות היגוי. המיקוד האופרטיבי הינו ב"ילדי הזהב", בדגש על העצמת התלמידים והצוות.
 • חשיבה משותפת עם צוות מוביל בארגון לשם בניית תכנית עבודה
  צוות שיהווה את הזרוע לפיתוח המנהיגות הבית ספרית וצוות חשיבה לניהול הקונפליקטים. מטרתו של צוות ההיגוי היא למקד את הקשיים והצרכים העולים מן האבחון, להגדיר את היעד והמטרות ולפרט את מרכיבי הקושי. בהתאם למיקוד תבנה תכנית עבודה שתכלול גם חלופות לקשיים צפויים. בתכנית תהיה התייחסות לעוצמות הקיימות בבית הספר וגיוסן לקידום התהליך תוך למידה מהצלחות העבר. מנגד תעשה הערכות להתמודדות עם נקודות התורפה העשויות לעכב ולהסיט את התהליך. שלב זה מפתח עבור בית הספר כלי שיהפוך בהדרגה למטרה מרכזית המושתתת על הבניית תהליכי חשיבה. כלי זה ישמש גם לטיפול ולהתמודדות יעילה עם קשיים בעתיד, שלב של בניית צוות להתמודדות עם ניהול קונפליקטים עתידיים.
 • יישום התכנית והנעת התהליכים תוך ליווי צוות המשימה והדרכתו
  שלב זה הינו שלב יישום התהליך בדרך להשגת המטרה הנבחרת. זהו שלב שבו מוצאים אל הפועל את תכנית העבודה שהוגדרה בשלב החשיבה. שלב זה מיושם בעבודה משותפת בליווי צמוד של יועץ שאיפה ובפיתוח צוות המשימה הנבחר.
 • למידה מהצלחות
  זהו השלב האחרון בתהליך, והוא מכוון למטרות עתידיות. מטרתו להקנות לבית הספר יכולת להשתמש בידע שנצבר, ולהפכו לכלי ולדגם המאפשרים פיתוח דרכי חשיבה להתמודדות ולהובלת תהליכים נוספים בעתיד.
 • מדידה והערכה
  המדידה וההערכה מתקיימים במקביל לתהליך כולו, בהתאם לנושאים ולמועדים שהותוו מראש בתכנית העבודה. נקודת המוצא של שלב זה היא קביעת מדדי הצלחה אובייקטיביים וסובייקטיביים להערכת התהליך והישגיו. שלב זה יעסוק וידון גם במטרה המוצהרת שנקבעה מראש בשלב החשיבה.
bottom of page