מיפויים


מיפויים

"לדעת ולא לפעול, כמוהו כלא לדעת כלל". פתגם סיני


מיפויים - שרית חדד 

מצגת: מיפויים שרית חדד

שימוש יעיל במיפוי מבחן - שרית חדד

שלבי מיפוי - שרית חדד

טבלה למילוי ציוני בגרות תש"ף - כללי שרית חדד

טבלה למילוי ציוני בגרות תש"ף - דתי שרית חדד

טבלאות שכבה י' - בסיס כולל לוז שרית חדד

טבלה למיפוי כיתה בחטה"ב - דוגמא 1 - שרית חדד

מיפוי כיתה בחט"ב - דוגמא 2 - שרית חדד

דוח מיפוי כיתה - עפ"י הישגיםשרית חדד

מיפוי כיתה - למורה מקצועי 

מיפוי כיתה - למחנך

מיפוי כיתתי - כולל פרוט מקצועות

מיפוי מבחןשרית חדד

שלבים במיפוי מבחן - דוגמא - שרית חדד

דוגמה ל: מיפוי מבחן ב 3 שלבים - שאלונים 5 יחל מתמטיקה - שרית חדד

טבלה: ריכוז תוצאות בחינות בגרות - בית ספרי - שרית חדד

מיפויים לקראת ישיבות פדגוגיות בי"ס ארנון ר"ג - יסודי

מיפוי לישיבות הערכה - כיתה א'  בי"ס ארנון ר"ג - יסודי

מיפוי כיתה לישיבות הערכה - ב'  בי"ס ארנון ר"ג - יסודי

דוגמא ל: מיפוי כיתת שילוב  בי"ס ארנון ר"ג - יסודי

דוגמא ל: מיפוי רגשי חברתי - כיתת חינוך מיוחד  בי"ס ארנון ר"ג - יסודי

דוגמא ל: מיפוי ציונים - כיתת חינוך מיוחד   בי"ס ארנון ר"ג - יסודי

דוגמא ל: מיפוי טיפולי - כיתת חינוך מיוחד  בי"ס ארנון ר"ג - יסודי

דוגמא ל: מיפוי קשיים  בי"ס ארנון ר"ג - יסודי

מיפוי - מילי חזן