משולחנה של שרית


משולחנה של שרית

מוטיבציה ללמידה

נקודות למחשבה בתכנון שיעור מרחוק (וגם מרחוק...) שרית חדד וד"ר שרון רחמים

מוטיבציה ולמידה מרחוק - שרית חדד

טיפים והמלצות לטיפוח מוטיבציה מרחוק + ברקוד + קישור לסדנא למוריםשרית חדד

מוטיבציה ללמידה - שרית חדד

משוואת המוטיבציה - שרית חדד

בחירת מקצוע - מוטיבציה ללמידה - שרית חדד

שאלון הכרות למורה המקצועי  - שרית חדד

רתימת מורים לסיוע לתלמידים - שרית חדד

הנחיות להוראה בכיתות מאתגרות - שרית חדד שרון רחמים


רכז פדגוגי

מודל ארגוני פדגוגי  - שרית חדד

רכז פדגוגי - הגדרת תפקיד   - שרית חדד

רכז מקצוע - הגדרת תפקיד  -  שרון רחמים ושרית חדד

משולש המעקב  - שרית חדד

מבדק הפנמה  - שרית חדד

אבני דרך בפדגוגיה   - שרית חדד

התנהלות פדגוגית בבית הספר  - שרית חדד

אבני דרך בריכוז פדגוגי  - שרית חדד

בין ליווי למעקב - שרית חדד

רכז כמוביל שינוי 30 - 70 ישראל עולה כיתה  - שרית חדד

הערכה חלופית, מטלות ביצוע, עבודת חקר ולוג באנגלית - אתגרים ודרכי התמודדות - שרית חדד

טבלה למילוי ציוני בגרות תש"ף - כללי - שרית חדד

טבלה למילוי ציוני בגרות תש"ף - דתי  - שרית חדד

נוסחת חישוב ציון סופי לבחינת הבגרות - שרית חדד

יום מרתון  + מצגת  - שרית חדד

כללי אצבע להוראת מקצועות רבי מלל  - שרית חדד

שיחת משוב - רכז מורה  -  שרית חדד

שיחת משוב - רכז מקצוע - שרית חדד

מודל 2 לשיחת משוב מנהל רכז - שרית חדד

תכנון שעות לקראת בחינות מיצ"ב  -  שרית חדד

תכנון שעות לקראת בגרות - שרית חדד

סדנא: טריגרים בשיעור - שרית חדד

דוגמא:  סיכום ישיבת רכזי מקצוע  - שרית חדד

מצגת: שימוש פדגוגי במיפויים  - שרית חדד

שלבי מיפוי  - שרית חדד

ארבעה שלבים בהתמודדות עם אתגרים  - שרית חדד


מנהל

מודל ארגוני פדגוגי - שרית חדד

ארבעה שלבים בהתמודדות עם אתגרים - שרית חדד

שיחת משוב - רכז מקצוע - שרית חדד

מודל 2 לשיחת משוב מנהל רכז - שרית חדד

הצעות למנהלים - שרית חדד


כלים פדגוגיים

משולש המעקב - שרית חדד

ארבע שלבים בהתמודדות עם אתגרים - שרית חדד

בין ליווי למעקב - שרית חדד

מתכון להצלחה בכיתת שחר - כרטיס משימה - מנהלים +  מצגת - שרית חדד

מצגת: מתכון להצלחה בכיתות שחרשרית חדד

כרטיסי ניווט - שרית חדד

לומד עצמאי - תלמידאות - שרית חדד

"צעד אחרי צעד עד לבגרות"  - שרית חדד

ציוני הבגרות שלי (לפני הרפורמה) - שרית חדד

צפי הצלחות - שרית חדד

צ'ופרים זה יקר? - שרית חדד

דף צ'ופרים - שרית חדד


ישיבות צוות + ישיבות פדגוגיות

ישיבות צוות  - שרית חדד

סדנה - ישיבות צוות אפקטיביות -  שרית חדד

מצגת - ישיבות צוות אפקטיביות -  שרית חדד

ישיבות פדגוגיות  - שרית חדד 


מיפויים

מיפויים - שרית חדד 

מצגת: מיפויים - שרית חדד

שימוש יעיל במיפוי מבחן - שרית חדד

שלבי מיפוי - שרית חדד

טבלה למילוי ציוני בגרות תש"ף - כללי שרית חדד

טבלה למילוי ציוני בגרות תש"ף - דתי שרית חדד


טבלאות תכנון

תכנון שעות לקראת בחינה  - שרית חדד


תוכניות לימודים

שלבים לכתיבת תכנון לימודים  - שרית חדד

שלבים בכתיבת תוכנית - ממוקד - שרית חדד


מבחנים

שיעור חזרה לקראת מבחן  - שרית חדד

תכנון זמן לקראת בחינות - לתלמידים  - שרית חדד

מבדק הפנמה - שרית חדד

שימוש יעיל במיפוי מבחן - שרית חדד

שלבי מיפוי  - שרית חדד

איך ללמוד לקראת מבחן - שרית חדד

תכנון למידה לקראת בחינות - שרית חדד


שיחה אישית

מודל שיחה אישית - שרית חדד

שאלון הכרות תלמיד - שרית חדד

הנחיות להוראה בכיתות מאתגרות - שרית חדד


הורים

אסיפת הורים - שרית חדד

יום הורים  - שרית חדד

הזמנת הורים לשיחה - שרית חדד

ערב הורים-ילדי הזהב  - שרית חדד


מיומנויות למידה

פיצוח שאלה  - שרית חדד

חשיבה על שאלות חשיבה - שרית חדד


למידה משמעותית

למידה משמעותית - טריגר  שרית חדד

רכז כמוביל שינוי 30 - 70 ישראל עולה כיתה  שרית חדד


משמעת

פיתוח אחריות אצל תלמיד - שרית חדד  

הנחיות להוראה בכיתות מאתגרות - שרית חדד


וגם קצת מהפייסבוק

שאלות להרהור, ערעור ושיפור - שרית חדד

"אני חייבת מנקה" - לפתוח מגמת ניהול ותחזוקה בבתי הספר - שרית חדד