משולחנה של שרית

מוטיבציה ללמידה

נקודות למחשבה בתכנון שיעור מרחוק (וגם מרחוק...) שרית חדד וד"ר שרון רחמים

מוטיבציה ולמידה מרחוק - שרית חדד

טיפים והמלצות לטיפוח מוטיבציה מרחוק + ברקוד + קישור לסדנא למוריםשרית חדד

מוטיבציה ללמידה - שרית חדד

משוואת המוטיבציה - שרית חדד

בחירת מקצוע - מוטיבציה ללמידה - שרית חדד

שאלון הכרות למורה המקצועי  - שרית חדד

רתימת מורים לסיוע לתלמידים - שרית חדד

הנחיות להוראה בכיתות מאתגרות - שרית חדד שרון רחמים

חוזקות וסדקים - לזכותה של בת ציון - שרון רחמים ושרית חדד

אמונה, סביבה ואחריות אישית - לזכותה של בת ציון - שרון רחמים ושרית חדד

רכז פדגוגי

מודל ארגוני-פדגוגי - שרית חדד

רכז פדגוגי - הגדרת תפקיד - שרית חדד

רכז מקצוע - הגדרת תפקיד -  שרון רחמים ושרית חדד

משולש המעקב- שרית חדד

מבדק הפנמה - שרית חדד

אבני דרך בפדגוגיה - שרית חדד

אבני דרך בריכוז הפדגוגי - שרית חדד

התנהלות פדגוגית בבית הספר - שרית חדד

בין ליווי למעקב - שרית חדד

רכז כמוביל שינוי 30-70 ישראל עולה כיתה  - שרית חדד

הערכה חלופית מטלת ביצוע עבודת חקר ולוג באנגלית - אתגרים ודרכי התמודדות - שרית חדד

טבלה למילוי ציוני בגרות - כללי - שרית חדד

טבלה למילוי ציוני בגרות - דתי  - שרית חדד

נוסחת חישוב ציון סופי לבחינות בגרות - שרית חדד

יום מרתון  + מצגת  - שרית חדד

כללי אצבע להוראת מקצועות רבי מלל - שרית חדד

שיחת משוב - רכז מורה -  שרית חדד

שיחת משוב - רכז מקצוע- שרית חדד

מודל 2 לשיחת משוב מנהל - רכז - שרית חדד

תכנון שעות לקראת בחינות מיצ"ב -  שרית חדד

תכנון שעות לקראת בגרות - שרית חדד

סדנא: טריגרים בשיעור - שרית חדד

דוגמא: סיכום ישיבת רכזים - שרית חדד

מצגת: שימוש פדגוגי במיפויים - שרית חדד

שלבי מיפוי - שרית חדד

ארבע שלבים בהתמודדות עם אתגרים - שרית חדד


מנהל

מודל ארגוני-פדגוגי- שרית חדד

ארבע שלבים בהתמודדות עם אתגרים - שרית חדד

שיחת משוב - רכז מקצוע - שרית חדד

שיחת משוב - רכז/צוות ניהול - שרית חדד

הצעות למנהלים - שרית חדד


כלים פדגוגיים

משולש המעקב - שרית חדד

ארבע שלבים בהתמודדות עם אתגרים - שרית חדד

בין ליווי למעקב - שרית חדד

מתכון להצלחה בכיתת שחר - כרטיס משימה - מנהלים +  מצגת - שרית חדד

כרטיסי ניווט - שרית חדד

לומד עצמאי - תלמידאות - שרית חדד

"צעד אחרי צעד - עד לבגרות" - שרית חדד

כרטיסיה - צעד אחרי צעד - שרית חדד

ציוני הבגרות שלי (לפני הרפורמה) - שרית חדד

צפי הצלחות - שרית חדד

צ'ופרים זה יקר? - שרית חדד

דף צופרים - שרית חדד


ישיבות צוות + ישיבות פדגוגיות

ישיבות צוות  - שרית חדד

סדנה - ישיבות צוות אפקטיביות -  שרית חדד

מצגת - ישיבות צוות אפקטיביות -  שרית חדד

ישיבה פדגוגית  - שרית חדד 


מיפויים

מיפויים - שרית חדד 

מצגת: מיפויים שרית חדד

שימוש יעיל במיפוי מבחן - שרית חדד

שלבי מיפוי - שרית חדד

טבלה למילוי ציוני בגרות - כללי שרית חדד

טבלה למילוי ציוני בגרות - דתי שרית חדד


טבלאות תכנון

תכנון שעות לקראת בגרות - שרית חדד


תוכניות לימודים

שלבים בכתיבת תוכנית לימודים - שרית חדד

שלבים בכתיבת תוכנית לימודים - ממוקד- שרית חדד


מבחנים

שיעור חזרה לקראת מבחן  - שרית חדד

תכנון זמן לקראת בחינות - לתלמידים - שרית חדד

מבדק הפנמה - שרית חדד

שימוש יעיל במיפוי מבחן - שרית חדד

שלבי מיפוי  - שרית חדד

איך ללמוד לקראת מבחן - שרית חדד

תכנון למידה לקראת בחינות - שרית חדד


שיחה אישית

מודל שיחה אישית - שרית חדד

שאלון הכרות תלמיד - למורההמקצועי - שרית חדד

הנחיות להוראה בכיתות מאתגרות - שרית חדד


הורים

אסיפת הורים - שרית חדד

יום הורים - שרית חדד

הזמנת הורים לשיחה - שרית חדד

ערב הורים - ילדי הזהב - שרית חדד


מיומנויות למידה

פיצוח שאלה  - שרית חדד

חשיבה על שאלות חשיבה - שרית חדד


למידה משמעותית

למידה משמעותית - טריגר  שרית חדד

רכז כמוביל שינוי 30-70 ישראל עולה כיתה - שרית חדד


משמעת

פיתוח אחריות אצל תלמיד - שרית חדד  

הנחיות להוראה בכיתות מאתגרות - שרית חדד


וגם קצת מהפייסבוק

שאלות להרהור, ערעור ושיפור - שרית חדד

"אני חייבת מנקה" - לפתוח מגמת ניהול ותחזוקה בבתי הספר - שרית חדד