top of page

אזרחות

כרטיסי ניווט - שרית חדד

מערכי שיעור באזרחות - הספריה הלאומית

מאמר: גזענות זהות וחינוך - יורם הרפז


תודה למורים לאזרחות מבי"ס בני עקיבא אופקים מדור דתי, אופקים תיכון כללי, נווה שרה ב"ב, דרכא רמון גדרה ודרכא בת ים על הנכונות לשתף במתכונות שהכינו

דוגמאות למתכונות לתרגול מבחנים שלמים:

Comments


bottom of page