top of page

אזרחות

כרטיסי ניווט - שרית חדד

חוברת אזרחות - לחט"ב - שרון רחמים מערכי שיעור באזרחות - לחט"ב - שרון רחמים לקראת בחינת הבגרות באזרחות - שושי שרון ושרית חדד

את זה לזכור זה מאוד יעזור את זה לזכור זה מאוד יעזור - שרית חדד

תקציר חורף תש"ע - יאיר בקר

חינוך פוליטי וחינוך אידיאולוגי - יורם הרפז הזכות לשוויון - משרד החינוך

יום עיון לקראת הבגרות באזרחות - שושי שרון

מיפוי חורף תשע"ה אזרחות - רונית מור

מאפייניה של מדינת ישראל - רונית מור

כיצד ניתן להתמודד עם אמירות גזעניות וקיצוניות בכיתה - מט"ח מיפוי החומר באזרחות - בי"ס רמון גדרה

מערכי שיעור באזרחות - הספריה הלאומית

בגרות משודרת - גלי צהל סרטון: הרקע לזכויות האדם

מאמר: גזענות זהות וחינוך - יורם הרפז

דוגמאות לתכנון לימודים: אזרחות - כיתה ט' אזרחות - כיתה י"א אזרחות - כיתה י"א אזרחות - כיתה י"ב אזרחות - כיתה י"ב אזרחות - כיתה י"ב אזרחות - כיתה י"ב עולים


תודה למורים לאזרחות מבי"ס בני עקיבא אופקים מדור דתי, אופקים תיכון כללי, נווה שרה ב"ב, דרכא רמון גדרה ודרכא בת ים על הנכונות לשתף במתכונות שהכינו

דוגמאות למתכונות לתרגול מבחנים שלמים:

מתכונת 1 מתכונת 2 מתכונת 3 מתכונת 4 מתכונת 5 מתכונת עו"ח מתכונת עו"ח 2

אתרים: אתר לחומרי למידה בשילוב חטה"ב מטח - אופק על יסודי דעת - דפי עבודה מתל - המרכז לתכנון לימודי חומרי הוראה באזרחות - אתר לבלדעת לומדים אזרחות עם סיגל וויס

bottom of page