top of page

היסטוריה

כרטיסי ניווט - שרית חדד

סיכומים לבגרות חלק א - משה אוחנה

הסיכומים לבגרות חלק ב - משה אוחנה

סיכומים: ממדינת מקדש לעם הספר - משה אוחנה

סיכומים ליחידה א - דור יצחקי (מתרגל)

זמנים בהיסטוריה - מושגי יסוד - שרון רחמים

דף מידע - חומר לקראת מבחן כיתה ז - שרון רחמים

סיכום לקראת בחינה - כיתה ז - שרון רחמים

מבוא להיסטוריה - כיתה ז - שרון רחמים

יחידת הוראה בהיסטוריה חט"ב - שרון רחמים

המהפכה הצרפתית - נפוליאון המהפכה צרפתית - מעמדות השוואה המהפכה צרפתית - שלטון הטרור

המהפכה צרפתית - תרגום השיר מבוא לרנסנס - לכיתה ז'

מסע הצלב הראשון - דף עבודה - כיתה ז

מסעות הצלב - דף עבודה - כיתה ז

לומדים היסטוריה הפוך

ניתוח מפה היסטורית - שרון רחמים

היסטוריה א - תכנית מינימום

כיצד עושים למידה משמעותית בהיסטוריה - לב לדעת

הכנה לבגרות היסטוריה א'

הוראת היסטוריה - אירועים מחוננים רחל ארליך

מטלת חקר: דירה להשכיר - דמוקרטיות במבחן

מצגת: 1948

מצגת: המהפכה הצרפתית - חט"ב זאב

מצגת: נאורות ורעיונותיה - חט"ב זאב

מצגת: יהודים בין רפורמה לנאורות - שרון רחמים

סרטון: ההיסטוריה כולה בשתי דקות

סרטון: צוות 90 - סליחה

סרטונים: היחס לעולים מתימן

אתר: למידה מפתחת הצלחה - מערכי שיעור

הבגרות המשודרת - גלי צהל


דוגמאות לתכנון לימודים: היסטוריה - כיתה ח' דתי היסטוריה - כיתה ח' היסטוריה - כיתה ט' דתי תע"י - כיתה י' דתי תע"י - כיתה י' תע"י - כיתה י תע"י - כיתה י"א דתי תע"י - כיתה י"א תע"י - כיתה י"א תע"י - כיתה י"ב דתי


אתרים: פורום מורים להיסטוריה - חט"ע פורום מורים להיסטוריה - חט"ב בגרות בהיסטוריה - סיכומים אתר - סיכומים תלתן - מאגר פעילויות לתלמידים לקויי למידה אתר גטו וורשה אתר לחומרי למידה בשילוב חטה"ב אתר מפמ"ר ההיסטוריה תולדוט לימודי היסטוריה בחינוך הכללי דעת - דפי עבודה מתל - המרכז לתכנון לימודי הוראת היסטוריה באמצעות האינטרנט טיפים לתלמידים להצלחה בבגרות בהיסטוריה חומרי הוראה בהיסטוריה - אתר לב לדעת

bottom of page