top of page

השכלה ומוטיבציה

מערכי שיעור בתחום המוטיבציה

מה אני רוצה להיות כשאהיה גדול - שרון רחמים ושרית חדד

חוזקות וסדקים - לזכותה של בת ציון - שרון רחמים

אמונה, סביבה ואחריות אישית - לזכותה של בת ציון - שרית חדד

דומינו מוטיבציה ולימודים- שרון רחמים

מוטיבציה במטאפורה - שרון רחמים

אפקט פיגמליון ואפקט הגולם - שרון רחמים

משחק: ידע הוא כח - שרון רחמים

על בית והשכלה - שרון רחמים

ציטוטים וסלוגנים - שרון רחמים ושרית חדד

החלום שלי - שרון רחמים ושרית חדד

קלפים - שרון רחמים

מפגש לתחילת שנה - חינוך אולימפידה ומה שביניהם + מצגת - מצגת בסיסית פתוחה לעריכה + מצגת 2 - מצגת בסיסית פתוחה לעריכה - שרון רחמים ושרית חדד

מצגת: אי שוויון בחינוך - קדמה

מצגת: מקורות האנרגיה שלי - שערים לחלום

מצגת: קולאז' - שערים לחלום

מצגת: דומינו מוטיבציה - שערים לחלום

מצגת: כישלון מפואר - שערים לחלום

מצגת: למה לי בכלל ללמוד - שערים לחלום

מצגת: מה אני רוצה להיות כשאהיה גדול - שערים לחלום

מצגת: לאפקט הפיגמליון - שערים לחלום

מצגת: דפוס חשיבה מקובע או משתנה - שערים לחלום

מצגת: הכוכבים של שרון

מצגת: מתוך הספר "מצויינים" - אורלי רהב

סיכום הספר "מצויינים" - אורלי רהב

על צמצום פערים - להתחיל מהשכלה - מנהל חברה ונוער

דף מלווה לצפייה בסרטון "המרוץ"- שרון רחמים

יחידת הוראה: מלאלה - זוכת פרס נובל לשלום - תומר בוזמן

סרטון: ללמוד או לא - רמי לוי


bottom of page