top of page

חומרי קריאה

ספר: חשיבה חיובית לילדים דגים לא אוהבים טופי

ספר: פריצת דרך במוטיבציה - ריצארד לאבוי

ספר: הגישה המוטיבציונית - רולניק סטיבן

ספר: מוטיבציה - דניאל פינק

ספר: מצויינים, ממה עשויה הצלחה - מלקולם גדוול

ספר: למה תלמידים לא אוהבים את בית ספר - ווילינגהאם דניאל

ספר: גריט - אנג'לה דאקוורת

ספרים סרוקים - מתוך אתר ברנקו וויס

תקציר הספר "גלגל התנופה" - מתוך האתר של שמואל מרחב (מרחב אפשרויות בע"מ)

מאמר: להיות מורה משפיע + חלק שני - חיים עמית

מאמר: שימוש במצגות ממוחשבות - פורטל מס"ע

מאמר: נלחמים בוויתור - ד"ר דורית אלפי

מאמר: חמשת המבחנים של חזון אפקטיבי - מתוך האתר של שמואל מרחב (מרחב אפשרויות בע"מ)

מאמר: לנגן בכינור הגדול - כרמלה קיט

מאמר: שבעת הרגלים - סטיבן קובי

מאמר: להיות מורה משפיע - חיים עמית

מאמר: למידה והתפתחות של מורים - תרגום המאמר של פרופ' הלן טימפרלי

מאמר: תמונת מצב חברתית 2014 - מרכז אדוה

מאמר: שיטות ההוראה של דאג למוב - פורטל מס"ע

מקבץ מאמרים: אפשר לחשוב

ירחונים: 4 הממי"ם

כתבה: מהפכת הכתיבה - עיתון בארץ

הרצאה: מה אנחנו מלמדים - פרופ' דיוויד פרקינסComments


bottom of page