top of page

חומרי קריאה

ספר: כיצד לאהוב ילדים - יאנוש קורצ'אק

ספר: חשיבה חיובית לילדים דגים לא אוהבים טופי

ספר: סוד המוח היהודי - ערן כץ

ספר: כוחה של נחישות - קרול ס. דווק

ספר: סוד הזיכרון המצויין - ערן כץ

ספר: פריצת דרך במוטיבציה - ריצארד לאבוי

ספר: הגישה המוטיבציונית - רולניק סטיבן

ספר: מוטיבציה - דניאל פינק

ספר: מצויינים, ממה עשויה הצלחה - מלקולם גדוול

ספר: למה תלמידים לא אוהבים את בית ספר - ווילינגהאם דניאל

ספר: גריט - אנג'לה דאקוורת

ספר: הימנון הקרב של אמא נמרה

ספרים סרוקים - מתוך אתר ברנקו וויס

תקציר הספר "גלגל התנופה" - מתוך האתר של שמואל מרחב (מרחב אפשרויות בע"מ)

מאמר: להיות מורה משפיע + חלק שני - חיים עמית

מאמר: שימוש במצגות ממוחשבות - פורטל מס"ע

מאמר: כל הכיתה, כל הזמן - ד"ר קובי גוטרמן

מאמר: נלחמים בוויתור - ד"ר דורית אלפי

מאמר: גישת המיקוד בפתרון - ד"ר עודד בן מנחם

מאמר: המורה המאמן בתקופה שחוסר הוודאות הוא הדבר היחיד הוודאי! - דפנה סלען

מאמר: חמשת המבחנים של חזון אפקטיבי - מתוך האתר של שמואל מרחב (מרחב אפשרויות בע"מ)

מאמר: לנגן בכינור הגדול - כרמלה קיט

מאמר: שבעת הרגלים - סטיבן קובי

מאמר: להיות מורה משפיע - חיים עמית

מאמר: למידה והתפתחות של מורים - תרגום המאמר של פרופ' הלן טימפרלי

מאמר: תמונת מצב חברתית 2014 - מרכז אדוה

מאמר: טראומת החינוך המקצועי - העוקץ

מאמר: על איום החינוך המקצועי - העוקץ

מאמר: שיטות ההוראה של דאג למוב - פורטל מס"ע

מאמר: נירופדגוגיה: לא על המוטיבציה (האינדוידואלית) לבדה: מנגנוני למידה גמול ומוטיבציה במוח ובכיתה - פורטל מסע

מאמר: ביקשו ממנה להיות שרת החינוך אבל היא המשיכה ללמד - הגיע זמן חינוך

מאמר: שיטה מפתיעה שמייצרת הצלחה במתמטיקה (ובחיים בכלל) - הגיע זמן חינוך

מאמר: הכל בראש - גישה חדשה צוברת תאוצה ומוכיחה שלא צריך כשרון כדי להצליח - הגיע זמן חינוך

מקבץ מאמרים: אפשר לחשוב

מחקר: מיפוי דרכי הפעולה של בתי הספר היסודיים וחטה"ב לקידום התלמידים המתקשים - מרכז אנגלברג לילדים ונוער

ירחונים: 4 הממי"ם

כתבה: מצע לפסח - הרב שי פירון

כתבה: 4 מידות בתלמיד

כתבה: מהפכת הכתיבה - עיתון בארץ

כתבה: מלימוד משנן ללימוד חוקר - כלכליסט

כתבה: תעודת בגרות איכותית - ynet

כתבה: קולם של התלמידים חינוך לחשיבה והבנה - קשר עין

כתבה: יותר זכאים לתעודת בגרות לא מצליחים להתקבל לאוניברסיטה - עיתון הארץ

כתבה: כיצד מחריב החינוך החדש את בתי הספר שלנו - מידה

הרצאה: מה הם האתגרים העיקריים שעומדים בפני מערכת החינוך כיום - דניאל וילינגהם

הרצאה: מה אנחנו מלמדים - פרופ' דיוויד פרקינס

הרצאה: כשהאסימונים נגמרים


bottom of page