top of page

מבחנים

שיעור חזרה לקראת מבחן - שרית חדד

תכנון זמן לקראת בחינות - לתלמידים - שרית חדד

איך ללמוד לקראת מבחן - שרית חדד

מבדק הפנמה - שרית חדד

מצגת: מבחנים - מצגת בסיסית פתוחה לעריכה - שרית חדד

שימוש יעיל במיפוי מבחן- שרית חדד

שלבי מיפוי - שרית חדד

תכנון למידה לקראת בחינות - שרית חדד

מיפוי מבחן

דוגמה לשימוש במיפוי של מבחן - שרית חדד דוגמה לשימוש במיפוי מבחן 2 - שרית חדד דוח תוצאות מיפוי מבחן - שרית חדד

לוח מבחנים - המלצות - שרון רחמים

נהלי בחינות בגרות מעודכנים של משרד החינוך

לקראת מבחן - שרון רחמים

ללמוד למבחן - בי"ס זאב הרצליה

ללמוד לקראת מבחן

תכנון למידה בתקופת מבחני בגרות 1 + תכנון למידה בתקופת מבחני בגרות 2 - הילי שמיר

דוגמאות לדפי הכנה למבחן (מקור לא ידוע)

טופס למידה מטעויות - אייל שלמה

כרטיס התארגנות ליום הבחינה בניית מבחן לוח מבחנים שכבתי לו"ז למידה למבחנים - חלוקה תלת שנתית

מכתב מרגש ממורה לתלמידים חרדת בחינות - טיפים להצלחה

לוח מבחנים - קובץ Excel עפ"י דגם של אילנית נימני

לוח מבחנים - קובץ Word אילנית נימני (בי"ס ארנון ר"ג)

לוח מבחנים בחט"ב - שלומית נגר מקווה דתי

סרטון: הטעות האהובה עלי

סרטון: מה קורה כשמגיעים לא מוכנים למבחן

סרטון: הערכה חלופית

סרטון: תקופת המבחנים

סרטון: איך להעתיק במבחן

סרטון: על למידה למבחנים, העתקה ונקמת החנונים

תמונה: "אצלי לא מעתיקים במבחנים..."

מצגת: לקראת מבחן - שרית חדד

מצגת: מבחנים - הערכה והוגנות 1 - שרון רחמים

מצגת: מבחנים - הערכה והוגנות 2 - שרון רחמים

סיפור: סבתא מדליקה נרות - מתכון להצלחה

מחקר: דווקא חרשנים מצליחים פחות... אתר: הכנה לבחינות - בית חינוך קהילתי - אמירים

אתר: הבחינה - לב לדעת

מאמר: להדגיש את הטעויות

מאמר: שילוב המבחן בתרבות הערכה - מס"ע

מאמר: ללמוד איך ללמוד - 10 הדברות ללמידה מיטבית - הגיע זמן חינוך

מאמר: 7 שיטות למידה שכדאי ללמד בכיתה - הגיע זמן חינוך

מאמר: טיפים לתלמידים - הצלחה בבגרויות

מאמר: איך ללמוד למבחן הומני

מאמר: חלופות בהערכת הישגים - לב לדעת

מאמר: מי יזהה את הטעות שלי - הגיע זמן חינוך

מאמר: השימוש במחוון הערכה - לב לדעת

מאמר: הטעות כהזדמנות - שיטה פשוטה שהופכת את המבחן לכלי לימודי

כתבה: אסטרטגיות הכנה למבחנים

הערכה דיאלוגית - מגזין אמיצים

בניית מחוונים - אתר לב לדעת

מאגר מחוונים - המכון לחינוך דמוקרטי

bottom of page