top of page

מיומנויות למידה

פיצוח שאלה - שרית חדד

חשיבה על שאלות חשיבה - שרית חדד הדרכה לסימון אחיד של שאלה

פסקה תקינה

ניתוח שאלות במשימת הערכה דליה אייד בי"ס יצחק שדה דימונה

מאגר פעילויות למיומנויות איתור פרטים והבנה מהקשר דליה אייד בי"ס יצחק שדה דימונה

סרטון: רכיבה על אופניים (אחרי הרבה שעות תרגול זו מיומנות)

סרטון: 10 תכסיסים (טריקים) ללמידה מהירה - TopThink

תמונה: מיומנויות המאה ה-21

מצגת: מתוך הספר "מצויינים" - אורלי רהב

סיכום הספר "מצויינים" - אורלי רהב

אתר: הכנה לבחינות - בית חינוך קהילתי - אמירים

אתר: ללמוד אקסל בקלות

ספר: סוד המוח היהודי - ערן כץ מאמר: אסטרטגיית זיכרון: הגזמה, הגזמה , הגזמה - קרוסלה

מאמר: מה אסור לשכוח כדי להבטיח שתלמידים יזכרו - הגיע זמן חינוך

bottom of page