top of page

ספרות

כרטיסי ניווט - שרית חדד

שירת ימה"ב - דף ריכוז לקראת מבחן - שרית חדד

דוגמאות לדפי הכנה לקראת מבחן

תכנון למידה לקראת בחינה בספרות - שרית חדד

איפיון דמויות - אדוה גבאי עופר

מודי בראון מספר על רחל המשוררת

ספרות לחטיבה העליונה , חומרי הוראה, למידה והערכה - פורטל עובדי הוראה, משרד החינוך

ספרות לביה"ס הממלכתי - פורטל עובדי הוראה, משרד החינוך

נקודות חשובות לבגרות - עירית דר

ועוד נקודות חשובות לבגרות - עירית דר

סיכום השיר: יום צר המצוק - עירית דר

סיכום הפיוט: שלום לך דודי - עירית דר

טבלת תכנון למידה 2016 - עירית דר

דף עבודה (לכיתת שח"ר): חיזו בטטה - אריק בנדק

דף עבודה (לכיתת שח"ר): פראדל - אריק בנדק

דף עבודה (לכיתת שח"ר): אחרי 20 שנה - אריק בנדק

דף עבודה (לכיתת שח"ר): ביבר הזכוכית - אריק בנדק

הצעה לשיעור: שימו לב לסגול הרועד - יפה רוידר

תבנית הסיפור פרנהיים - איריס פלאום

הכניסיני (ביאליק) - תבנית - איריס פלאום

לבדי (ביאליק) - תבנית - איריס פלאום

ליבי במזרח (ריה"ל) - תבנית - איריס פלאום

ראי אדמה (טשרנחובסקי) - תבנית - איריס פלאום

הים ביני ובינך - תבנית - איריס פלאום

אנטיגונה - תרשים תקציר - איריס פלאום

רעידת אדמה בצ'ילה - סיכום - איריס פלאום

העיוורת - תבנית וסכום - איריס פלאום

אח קטן - תבנית וסכום - איריס פלאום

סיפור פשוט - תבנית וסכום - איריס פלאום

חיז'ו בטטה - תבנית וסכום - איריס פלאום

הסיפור הקצר - מקבץ שאלות - איריס פלאום

המפתח סיכום - בשביס זינגר - איריס פלאום

הסייף סיכום - איריס פלאום

הסייף סיכום מתומצת מאוד - איריס פלאום

האדונית והרוכל סיכום - אירס פלאום

האדונית והרוכל סיכום מתומצת - איריס פלאום

סיפור אהבה (אפלפלד) סיכום מתומצת - איריס פלאום

מבחן לקראת בגרות - חגית דויטש

אמצעים ספרותיים רטוריים ופיצוח שאלות בגרות - בי"ס אשל הנשיא

ספרות בחטיבה העליונה - בי"ס אמירים, כפר ורדים

ספרות בחטיבה העליונה - בי"ס אורט פסגות

הסיפור הקצר - ספרות והחיים, גלית טולדו משגב

לקט שאלות מבחינות הבגרות בנושא הסיפור הקצר

חומרי הוראה פעילויות לפי נושאים לחטיבה העליונה

סרטון: אמצעים רטוריים בספרות חלק א' + חלק ב'

סרטון: דימוי להצליח בבגרות בספרות

סרטון: להצליח בבגרות בספרות

אתר: למידה מפתחת הצלחה - מערכי שיעור

דוגמאות לתכנון לימודים:

ספרות - יחידה א' - דתי

ספרות - יחידה א' עולים

ספרות - יחידה ב' - דתי

ספרות - יחידה ב' - דתי

ספרות - כיתה ז

ספרות - כיתה ח

ספרות - כיתה ט

אתרים:

אתר לחומרי למידה בשילוב חטה"ב בגרות בספרות - סיכומים אתר סיכומים עמלנט - ספרות "יפה נוף" - מתוך אתר סיכומונה דעת - מכללת הרצוג לימודי יהדות ורוח

דעת - מכללת הרצוג דפי עבודה טקסטולוגיה - סיכומים לבגרות טיפים להצלחה בבגרות - לחמן טיפים לבגרות בספרות - אתר לימודים חומרי הוראה בספרות - אתר לבלדעת לימוד ספרות לבגרות סיכומים לבחינות הבגרות 2 יח"ל - כפר הנוער אלוני יצחק

bottom of page