top of page

רכז פדגוגי

רכז מקצוע - הגדרת תפקיד - שרון רחמים ושרית חדד

משולש המעקב - שרית חדד

מודל 4 השלבים - שרית חדד

מבדק הפנמה - שרית חדד

יום מרתון + מצגת - מצגת בסיסית פתוחה לעריכה - שרית חדד

עבודה בקבוצות - שרית חדד

בחירת מגמות - שרית חדד

בחן את עצמך - שרית חדד

מה צריך אדם - לאה גולדברג

סדנא: טריגרים בשיעור - שרית חדד

דוגמא: סיכום ישיבת רכזים - שרית חדד

מצגת: שימוש פדגוגי במיפויים - שרית חדד

שלבי מיפוי - שרית חדד

פעילות: קלפים - כלי מטבח - שרון רחמים

פעילות: תחילת שנה - שרון רחמים

תיק רכז מקצוע - שרית חדד

תפקיד המורה - מינה אשטמקר

סדנא: יום הערכות - רחל כרמון - אולפנת נווה שרה הרצוג

סדנא: חלום מייצר מציאות - רונית מור

ממציאים את יום ההיערכות מחדש - עיריית ירושלים, חינוך ירושלמי, מרכז איפכא ומרכז חדשנות גוננים

סרטון: מנהיגות ממוקדת הוראה ולמידה - פרופ' אלן גולדרינג

הפעלה: כרטיסיות למפגשי מורים - אילנית נימני

משחק: חזרה מהחופשה - פעילות לצוות - שרון רחמים וסיגלית קרני - קניספל

פדגוגיה צבעונית - בית חינוך ברוח שמעון פרס

קישור לאתר אבני ראשה: תצפית בשיעור ומשוב

קישור לאתר אבני ראשה: תצפית ומשוב - להתערב או לא

קישור לאתר אבני ראשה: תצפית ומשוב - הרחבה

קישור לאתר אבני ראשה: תצפית ומשוב - דע מה תשיב

קישור לאתר: ריכוז ד"שבועי - דסי בארי מתוך: אתר משרד החינוך

טקסט: אנחנו בונים היכלות - מתוך הספר עשרה ניסיונות הרב לייב פינטער והרב י. הרשקוביץ

תעודות מכל הלב - מתוך לב לדעת - עיתון של החמ"ד

מאמר: למידה והתפתחות של מורים - האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

מצגות לשיח פדגוגי בצוות בנושאים: 1. ישיבה פדגוגית - שרית חדד 2. מיפויים - שרית חדד 3. יעדים פדגוגים - שרית חדד 4. מבחנים - שרית חדד 5. צפייה ושיח פדגוגי - שרית חדד 6. תכנית לימודים - שרית חדד 7. מתכון להצלחה בכיתות שחר - שרית חדד 8. ישיבות צוות אפקטיביות - שרית חדד

Comentários


bottom of page