top of page

שיעור ושיעורי בית

שיעור

נקודות למחשבה בתכנון שיעור מרחוק (וגם מקרוב...) - שרית חדד וד"ר שרון רחמים

שיעור ראשון - שרית חדד

תגבור לימודי - שרית חדד

תכנון שיעור - שרית חדד

תכנון שיעור - כרטיס ניווט - שרית חדד

כללי אצבע להוראת מקצועות רבי מלל - שרית חדד

כרטיסי ניווט - שרית חדד

מתכון להצלחה בכיתת שחר - כרטיס משימה - מנהלים + מצגת - מצגת בסיסית פתוחה לעריכה - שרית חדד

מה בין שיעור מיטבי ללמידה משמעותית - שרית חדד

מצגת: כיתה הפוכה ולומד עצמאי - מצגת בסיסית פתוחה לעריכה - שרית חדד

מצגת: שיעור מיטבי - מצגת בסיסית פתוחה לעריכה - שרית חדד

מצגת: תכנון שיעור - אילנית נמני

מצגת: הוראה בסביבה עתירת טכנולוגיה - שירלי הלפרין

סדנא: טריגרים בשיעור - שרית חדד

פרקטיקום למעורבות בלמידה - מורה שיודעת - תמר מישאל

שיעור מיטבי - מילי חזן

גלגל לסיכום שיעור

צילום מטפורי ככלי להוראה ולמידה + מצגת

ארגון ותכנון זמן - למידה בהנאה

שאלות מפגשי בוקר - נטעיה שוורץ

שאלות לסוף היום - נטעיה שוורץ

נתיבים להוראה משמעותית - מודלים ישומיים - המנהל הפדגוגי

כיתה הפוכה: כדאי תמיד ובמיוחד בלמידה מרחוק - רחל ארליך - אירועים מחוננים (בלוג)

גב אל גב - משחק כיתתי במרחב - הילה זוורו

10 פעולות דיגיטליות למישחוק השיעורים עם לוח המורה בלבד - הילי זוורו

סרטון: מהו שיעור הפוך

סרטון: מסע בעולם - למידה משמעותית

סרטון: מתמטיקה כפעילות חברתית

סרטון: הוראה משותפת

סרטון: פניה לתלמידים במהלך השיעור

סרטונים שונים: איך לגדל ילדים מאושרים

הרצאה: מורים זקוקים למשוב אמיתי (ביל גייטס)

מאמר: תצפית ושיח פדגוגי - אבני ראשה

מאמר: 10 רעיונות יצירתיים ללמידה בדרך של משחקי שאלות - הגיע זמן חינוך - שרון רחמים

מאמר: כל הכיתה, כל הזמן - ד"ר קובי גוטרמן

מאמר: למידה משמעותית במאה ה -21 - אפרת מעטוף

מאמר: איך הזיכרון שלנו עובד - סמדר רייספלד - הארץ

מאמר: שיטות ההוראה של דאג למוב - מס"ע

מאמר: 6 סיבות שבגללן אתם צריכים להתחיל לצלם את עצמכם בכיתה

מתוך 4 הממי"ם: דרכי הוראה... לקידום תלמידים בסיכון - משרד החינוך שיעורי בית מצגת: שיעורי בית - שרון רחמים

מצגת: מודלים חלופיים לשיעורי בית - ד"ר דני בן צבי שיעורי בית - ויקיפדיה

מאמר: האם שיעורי הבית נחוצים? - מס"ע - ד"ר יריב בן אליעזר

מאמר: מי צריך שיעורי בית? - מס"ע - ד"ר יריב בן אליעזר

מאמר: שיעורי בית הם לא עונש - הגיע זמן חינוך

מאמר: אימון במקום שיעורי בית - הגיע זמן חינוך

מאמר: שיעורי בית - כלי לימוד אפקטיבי או בזבוז של זמן? - הגיע זמן חינוך

מתוך 4 הממי"ם: עיצוב מדיניות בבית הספר היסודי בנושא שיעורי הבית - משרד החינוך

חשיבה, הבנה, למידה משמעותית... הוראה לשם הבנה - כנס ברנקו וייס למידה משמעותית בסביבה חדשנית - משרד החינוך

סרטון: קבעון מחשבתי

סרטון: כשיש תשובה נכונה

מאמרים בנושא למידה משמעותית

bottom of page