top of page

לשון

כרטיסי ניווט - שרית חדד

תחביר - דף מסכם - שני קחטה

כללי תחביר- שני קחטה

דרכי תצורה - אורית גמרמן

תרגול: פועל - גאולה ברקוביץ

תרגול: שם מספר - גאולה ברקוביץ

תרגול: מילות יחס - גאולה ברקוביץ

תרגול: תחביר - גאולה ברקוביץ

כרטיסי ניווט: הפועל - נתלי בוקריס מקיף ה אשקלון

כרטיסי ניווט: שם עצם - גאולה ברקוביץ

כרטיסי ניווט: הפועל - גאולה ברקוביץ

כרטיסי ניווט: שם המספר - גאולה ברקוביץ

כרטיסי ניווט: תחביר - גאולה ברקוביץ

כרטיסי ניווט: הפועל - רקפת כהן

כרטיס ניווט: חלקי דיבר - נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: שם המספר טבלה - נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: שם המספר - נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: שאלות איתור מידע - נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: פעיל סביל - נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: מילות קישור - נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: הבעת עמדה - נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: שלבי עבודה עם טקסט - נעמה הוד בית וגן בת ים

תבניות לכתיבת סיכום - נעמה קיפן בית וגן בת-ים

תרגול בניינים - דרכא מקיף ה' אשקלון

תרגול גזרות - דרכא מקיף ה' אשקלון

תרגול חלקי דיבר - דרכא מקיף ה' אשקלון

תרגול שורש - דרכא מקיף ה' אשקלון

סיפור סימני הפיסוק - דני סנדרסון

המשפט המורכב - עליזה ציפר

שיעור: "לא עצר גם כשחטף סכין" - רקפת כהן

שיעור: עוברת מולי - משה עופר

סרטון: המילון

סרטון: תחביר

שיר: שיר המספרים - הדג נחש

מצגת: שם המספר - בי"ס מקווה ישראל כללי

מצגת: לומדים השוואה - מבינים השוואה - שלומית בן עטר

מילות שאלה - מיטל כספי בורשטיין


מיקוד הוראה לקראת הבגרות בלשון:

המרות - יפה רוידר

שפה - יסודי

ניתוח שאלות במשימת הערכה דליה אייד בי"ס יצחק שדה דימונה


דוגמאות לתכנון לימודים:Comments


bottom of page