top of page

לשון

כרטיסי ניווט - שרית חדד

לבחינת הבגרות בלשון א' - שני ושרית

תחביר - דף מסכם - שני קחטה

כללי תחביר- שני קחטה

חוברת כללים לקראת הבגרות לשון א' - שרון לוי

דרכי תצורה - אורית גמרמן

כללי יסוד בשם המספר

האקדמיה ללשון - 60 מילים

תרגיל 1 - שם המספר, משפטים

תרגיל 2 - שם המספר, שיר

תרגול: פועל - גאולה ברקוביץ

תרגול: שם מספר - גאולה ברקוביץ

תרגול: מילות יחס - גאולה ברקוביץ

תרגול: תחביר - גאולה ברקוביץ

כרטיסי ניווט: הפועל - נתלי בוקריס מקיף ה אשקלון

כרטיסי ניווט: שם עצם - גאולה ברקוביץ

כרטיסי ניווט: הפועל - גאולה ברקוביץ

כרטיסי ניווט: שם המספר - גאולה ברקוביץ

כרטיסי ניווט: תחביר - גאולה ברקוביץ

כרטיסי ניווט: הפועל - רקפת כהן

כרטיס ניווט: חלקי דיבר - נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: שם המספר טבלה - נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: שם המספר - נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: שאלות איתור מידע - נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: פעיל סביל - נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: מילות קישור - נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: הבעת עמדה - נעמה הוד בית וגן בת ים

כרטיס ניווט: שלבי עבודה עם טקסט - נעמה הוד בית וגן בת ים

תבניות לכתיבת סיכום - נעמה קיפן בית וגן בת-ים

תרגול בניינים - דרכא מקיף ה' אשקלון

תרגול גזרות - דרכא מקיף ה' אשקלון

תרגול חלקי דיבר - דרכא מקיף ה' אשקלון

תרגול שורש - דרכא מקיף ה' אשקלון

בחינות בגרות בלשון - שאלון א

כל השאלות מבחינות הבגרות - שאלון ב

כל השאלות מבחינות הבגרות - שאלון ב מותאם

כל השאלות מבחינות הבגרות - עולים חדשים

בחינות בגרות ומשימות אוריינות

שם המספר ומילות יחס

ה' הידיעה - לא מה שחשבתם - רוביק רוזנטל

סיפור סימני הפיסוק - דני סנדרסון

50 מילים חדשות ומפתיעות בעברית - פטריה

שיר ללימוד 7 הבניינים

לשון לתיכון (העמקה בצורות ובתחביר) - הילקוט הדיגיטלי

טעויות לשוניות נפוצות

עברית שפה קשה? בהחלט!

תוכנית מרתונים לקראת בחינת הבגרות בלשון

10 ביטויים שאיבדו את משמעותם המקורית

הסיפור מאחורי 14 פתגמים מוכרים

שיעורים ראשונים בלשון - רקפת כהן

חוברת לשון י"א אפשרות ב'- חלק 1 + חלק 2

המשפט המורכב - עליזה ציפר

מילים לועזיות - אוצר מילים - רקפת כהן

שיעור: "לא עצר גם כשחטף סכין" - רקפת כהן

שיעור: עוברת מולי - משה עופר

סרטון - לקויי דיבור

סרטון: "על חטא שחטאנו..." + טקסט

סרטון: המילון

סרטון: תחביר

סרטון: מערכת צורות (פועל ושם)

סרטון: הבנת הנקרא

סרטון: בסוכה יושנים או ישנים?

סרטונים להוראת הלשון

שיר: שיר המספרים - הדג נחש

מצגת: שם המספר - בי"ס מקווה ישראל כללי

מצגת: לומדים השוואה - מבינים השוואה - שלומית בן עטר

לשון מחוץ לקופסה - פייסבוק

האקדמיה ללשון עברית - פייסבוק

מילות שאלה - מיטל כספי בורשטיין

אתר: ידע לשוני - אתרים וסדרות על שפה למחנכים

אתר: עברית במחשבה תחילה - לחט"ב ולחט"ע


מיקוד הוראה לקראת הבגרות בלשון:

רווח מול השקעה - תחביר - יפה רוידר

רווח מול השקעה - הבנה - יפה רוידר

רווח מול השקעה - הפועל - יפה רוידר

רווח מול השקעה - השם - יפה רוידר

רווח מול השקעה - הבעה - יפה רוידר

המרות - יפה רוידר

שפה - יסודי

ניתוח שאלות במשימת הערכה דליה אייד בי"ס יצחק שדה דימונה

מאגר פעילויות למיומנויות איתור פרטים והבנה מהקשר דליה אייד בי"ס יצחק שדה דימונה


דוגמאות לתכנון לימודים:

לשון - כיתה ז'

לשון - כיתה ח'

לשון - כיתה ח'

לשון - כיתות ט'- י"א

לשון - כיתה י'

לשון - כיתה י'

לשון - כיתה י' עולים

לשון - כיתה י"א

לשון - כיתה י"א עולים

לשון - כיתה י"ב עולים

תוכנית לימודים - כיתה י - תשע"ה


אתרים: האתר להוראת הלשון ועברית - גיא זאבי המדריך למורה 23 FM אתר האקדמיה ללשון תלתן - מאגר פעילויות לתלמידים לקויי למידה מטח - אופק על יסודי קל וחומר בלשון מילון השפה העברית - ביטויים רגע של עברית הכנה לבחינות - בית חינוך קהילתי - אמירים בסימן עברית - ידיעון הפיקוח על הוראת העברית טיפים לתלמידים - להצלחה בבגרות בלשון האתר של מרינה - לבי"ס יסודי מאגר מת"ל במכללת קיי באר שבע לשון לעולים - מתוך אתר מט"ח האקדמיה ללשון עברית - פייסבוק

bottom of page