top of page

מורה

תפקידי המורה - מינה אשטמקר

תפקיד המורה - מינה אשטמקר

מאמר: להיות מורה משפיע - חיים עמית

מאמר: מי אני המורה? - משרד החינוך

מאמר: זכות למורה מעולה - הגיע זמן חינוך

מאמר: מורים מהסרטים - הגיע זמן חינוך

טקסט: המורה - יורם טהרלב


Comments


bottom of page