top of page

מנהל

מודל ארגוני - פדגוגי - שרית חדד

ארבע שלבים בהתמודדות עם אתגרים - שרית חדד

שיחת משוב - רכז מקצוע - שרית חדד

שיחת משוב - רכז/צוות ניהול - שרית חדד

הצעות למנהלים - שרית חדד

תאריכים ולו"ז לשנה"ל - למנהלים ורכזים - שערים לבגרות

להערכת מורה בשיעור פרטני - מינה אשטמקר

הערכת מורה - מרכיבי בסיס - מינה אשטמקר

טופס הערכות - מינה אשטמקר

דוגמאות לשאלות ממכרזי מנהלים - שרית חדד

טיפים לקראת מכרז מנהלים

מנהל חדש - שיחת היכרות - שרית חדד

מיפוי צוות המורים - שרית חדד

הקטר והאדמור

ציטוטים על מנהיגות וניהול - ד"ר מיכל חמו לוטם

לקט פתגמים וציטוטים - מנהיגות

סרטון: מנהיגות ממוקדת הוראה ולמידה - פרופ' אלן גולדרינג מתוך אבני ראשה

סרטון: מהי מנהיגות בתנועה ?

סרטון: מהי מנהיגות

סרטון: מנהיגות

סרטון: גיוס צוות לשיתוף פעולה

סרטון: לנהל משימה - מתוך משחקי השף

סרטונים: שיחות בין מורים למנהלים

שאלון: שאלון - תנאי היסוד בביה"ס שלי - שרית חדד מצגת: מתכון להצלחה בכיתות שחר - שרית חדד

אתר: ילקוט המנהל

מאמר: בדרך למנהיגות חינוכית - אבני ראשה

מאמר: תפקיד מנהל ביה"ס - אבני ראשה

מאמר: סגנון מנהיגות "פיגמליון" - פרופסור דב עדן

מאמר: מנהל בי"ס: התפקיד המורכב מכולם - פורטל מס"ע

מאמר: שיחות משוב בעקבות תצפיות הוראה - פורטל מס"ע

המלצה לספר: מנהיגות במבחן

הרצאה: מנהיגות אדפטיבית - גלית לוי

הרצאה: למה מנהיגים טובים גורמים לנו להרגיש בטוחים

כתבה: מנהל בית ספר עם לב גדול והרבה סבלנות

כתבה: סיפורו של מיכאל בן שטרית על הדרך להצלחה

כתבה: מנער רחוב ונהג משאית - למנהל תיכון מצליח

כתבה: חסיד במהפכה החינוכית

כתבה: אי אפשר להתחלק באחריות אני אחראי ב 100% או שאני לא אחראי בכלל - ד"ר גליה אבישר

bottom of page